Haemme Ruralia-instituutin Seinäjoen toimipaikkaan 1-2 TUTKIJATOHTORIA

Haemme Ruralia-instituutin Seinäjoen toimipaikkaan 1-2 tutkijatohtoria määräaikaiseen työsuhteeseen (6 kk) tutkimusuran käynnistämishankkeeseen, jota rahoittaa Seinäjoen yliopistokeskus. Tutkijatohtorin tehtävänä on laatia henkilökohtainen tutkimusohjelma ja hakea rahoitusta sitä tukeville tutkimus- ja kehittämishankkeille.

Seinäjoen yliopistokeskus on neljän yliopiston ja noin 90 työntekijän monitieteinen yhteisö. Yhteistyössä ovat mukana Tampereen, Helsingin ja Vaasan yliopistot sekä Taideyliopisto. Tutkimustyötä tehdään yli 20 tutkimusryhmässä, joiden toimintaa johtaa professori tai muu kokenut tutkija. Tutkimusalat ovat tulevaisuussuuntautuneita, ja työtä tehdään vuorovaikutuksessa kansainvälisen tiedeyhteisön sekä suomalaisen työelämän kanssa. Vahvistamme tutkimusryhmien toimintaa nyt tarjoamalla tukea 4 - 6 tutkijatohtorille tutkimusuran käynnistämiseen Seinäjoella. Tehtävät voivat sijoittuvat yliopistoittain eri tieteenaloille. Tukipaketti on projekti, johon kuuluu palkkaus tutkijatohtorin tehtävään kuudeksi (6) kuukaudeksi sekä matkakuluihin tarkoitettu määräraha, jota voi käyttää hankesuunnitelmien edellyttämään verkostoitumiseen.

Ruralia-instituutti (www.helsinki.fi/ruralia) kuuluu Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan ja tarjoaa korkeatasoista tutkimustietoa ja innovaatiokumppanuutta maaseudun kehittämiseen. Monitieteisen työn keskiössä ovat paikallisyhteisöjen kehittäminen, kestävät ruokaketjut sekä uudistuva biotalous. Instituutti tekee laajaa kansainvälistä, valtakunnallista ja alueellista yhteistyötä noin 50 asiantuntijan voimin Mikkelin ja Seinäjoen yliopistokeskuksissa.

Haemme Ruralia-instituutin Seinäjoen toimipaikkaan

1-2 TUTKIJATOHTORIA

määräaikaiseen työsuhteeseen (6 kk) tutkimusuran käynnistämishankkeeseen, jota rahoittaa Seinäjoen yliopistokeskus. Tutkijatohtorin tehtävänä on laatia henkilökohtainen tutkimusohjelma ja hakea rahoitusta sitä tukeville tutkimus- ja kehittämishankkeille. Työsuhteen tulee toteutua vuoden 2020 aikana. Haettavan tutkijatohtorin tutkimusteemoissa tulee olla kytkentöjä joihinkin seuraavista teemoista: maaseutuyrittäjyyden kestävyysmuutos, maaseudun paikallislähtöinen kehittäminen tai maaseudun ja kaupunkien vuorovaikutus digitalisoituvassa ja globalisoituvassa maailmassa.

Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan tutkijatohtorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Odotamme tutkijatohtorilta lisäksi halua panostaa tutkijauransa kehittymiseen Seinäjoella, yhteistyökykyä sekä itsenäistä ja aktiivista otetta työhön.

Palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 5. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Ruralia-instituutin poikkitieteellinen ja innovatiivinen työyhteisö sekä laadukkaat tuki- ja hallintopalvelut tarjoavat hyvät lähtökohdat akateemiselle työskentelylle. Tarjoamme ajanmukaiset työtilat ja työvälineet Seinäjoen yliopistokeskuksessa.

Toimita hakemusasiakirjat yhtenä pdf-tiedostona, jossa ovat alla olevassa järjestyksessä:
1. Hakemus
2. Vapaamuotoinen motivaatiokirje, jossa on myös tiivismuotoinen alustava työsuunnitelma (maksimissaan 4 sivua).
3. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan noudattaen hyvää tieteellistä käytäntöä ja mahdollisimman tarkasti Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) tutkijan ansioluettelomallia (https://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli)
4. Numeroitu julkaisuluettelo hakijan tieteellisistä ja muista julkaisuista Suomen Akatemian mallin mukaan (https://www.aka.fi/julkaisuluettelo/).
5. Kahden suosittelijan nimet ja yhteystiedot.

Kiinnostuitko tehtävästä? Jätä hakemus yhtenä pdf-tiedostona yliopiston rekrytointijärjestelmän kautta Hae työpaikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat jättävät hakemuksensa tehtävään SAP HR -portaalissa. Hakuaika päättyy 11.11.2019 klo 23:59.

Lisätietoja antaa Ruralia-instituutin johtaja Sami Kurki, 0500-811232, sami.p.kurki(at)helsinki.fi

Rekrytointijärjestelmän tekninen tuki: rekrytointi(at)helsinki.fi.