Green Care - seminaari Seinäjoelle!

Seinäjoelle on tulossa huippuseminaari Green Caresta ti 8.5.2018, jossa käsitellään Green Caren toimintamalleja. Puhujina useita alan skandinaavisia asiantuntijoita. Päivän teemana ovat erityisesti luonto-, maatila- ja eläinavusteiset toimintamallit. Seminaarissa kuullaan mm. miten naapurimaissa hyödynnetään tavoitteellisesti luonnon tutkittuja hyvinvointivaikutuksia.

Tunnetut seminaaripuhujat ovat tutkineet ja/tai työskennelleet Green Caren tai Green Careen liittyvän alan parissa jo pitkään.

Markus J. Rantala

Seminaarin aloituspuheenvuorossa Turun yliopiston evoluutiobiologian dosentti Markus J. Rantala tuo esille, mitä Green Care on evoluution näkökulmasta. Rantalalla on sekä biologian että psykologian tohtoritutkinnot. Rantala on julkaissut yli 170 tieteellistä artikkelia sekä kirjan Evolutiivinen psykiatria ja masennus (ilmestyy syyskuussa 2018), kustantaja Terra Cognita.

Eva Sahlin

Päivän toisella puhujalla ruotsalaisella ympäristöpsykologi Eva Sahlinilla on vahva tausta luontoavusteisen toiminnan tutkimuksesta, projekteista ja teemasta opettamisesta. Sahlin työskentelee Institut för Stress Medicinissä Göteborgissa, toimien myös yhteistyössä Alnarpissa sijaitsevan Sveriges Lantbruksuniversitetin, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, kanssa. Sahlin on tutkinut erityisesti luontoavusteisen terapian vaikutuksia kuntoutuksessa ja stressiin liittyvien terveysongelmien hoidossa mm. lasten, nuorten ja nuorten aikuisten parissa sekä sosiaalisesti syrjäytyneiden keskuudessa. Lisäksi Sahlin on ollut tiiviisti mukana luontoavusteisuuden kehittämisessä, joista löytyy myös tieteellisiä artikkeleita.

Carsten Örting Andersen

Carsten Örting Andersen on ollut jo pitkään Tanskan Green Care -toiminnassa, ollen myös tanskalaisen Green Care -verkoston puheenjohtaja. Andersen on luennoinut, kouluttanut ja kirjoittanut paljon Green Caresta sekä työskennellyt useita vuosia mm. ratsastusterapeuttina sekä kouluttajana luontoon, eläimiin ja maatalouteen liittyen. Andersen on erityisen kiinnostunut Green Caren hyvinvointivaikutuksiin liittyvän tiedon jalkauttamisesta ja luontosuhteen hyödyntämisestä ihmisten kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa.

Öystein Johannessen

Päivän seminaariosuuden päättää yksi Skandinavian kokeneimmista terapiakoiratyötä tekevistä ammattilaisista. Öystein Johannessen onkin palkittu useaan otteeseen työstään vanhusten ja Alzheimeria sairastavien parissa. Johannessenilla on takanaan yli 20 000 rekisteröityä terapiakoiravierailua. Koirien lisäksi hän on hyödyntänyt työssään myös kanoja, hevosia, kissoja ja kaneja. Lisäksi Johannessen on toiminut vuosina 2011–2017 Ruotsin isoimmassa terveydenhoitoalan yrityksessä eläinavusteisen toiminnan koordinaattorina sekä puheenjohtajana Skandinaviska vård- och terapihundsföreningenissä.

Seminaarin järjestää Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla -hanke. Seminaari on Rantalan esitystä lukuun ottamatta englanninkielinen. Seminaarista lisätietoja:

http://www.gcfinland.fi/kehittaminen/hankkeiden-omat-sivut/green-care-tunnetuksi-etela-pohjanmaalla---hanke/hankemateriaaleja/seminaari/

http://hoivaajavoimaaluonnosta.blogspot.fi/2018/03/green-caren-toimintamallit-seminaari.html