Etelä-Pohjanmaalla alkanut hanke yliopistokoulutuksen vahvistamiseksi

Hanke toteutetaan neljän yliopiston yhteistyönä, jotka kaikki ovat Seinäjoen yliopistokeskuksen jäsenyliopistoja.

Alkaneen hankkeen tavoitteena on rakentaa yliopistokoulutukselle pitkäjänteinen toteuttamistapa sekä laajentaa yliopistokoulutuksen mahdollisuuksia Etelä-Pohjanmaalla niin tutkintokoulutuksen kuin jatkuvan oppimisen palveluiden näkökulmasta. Hankkeessa jatketaan yliopistokeskukselle ominaisen verkostomaisten toimintatavan yhteiskehittämistä ja luodaan vetovoimaa edelleen vahvistava toimintatapa eteläpohjalaiselle yliopistotoiminnalle digitalisaation edut hyödyntäen.

Hankkeen pitkän aikavälin tuloksena Etelä-Pohjanmaan yliopistollinen toiminta on vahvistunut kokonaisuudessaan. Sen osana erityisesti Seinäjoen yliopistokeskuksen koulutustarjonta on laajentunut ja tarjonta on vakiintunut.

Hankkeen päätoteuttajana on Tampereen yliopisto ja osatoteuttajina Helsingin yliopisto, Taideyliopisto sekä Vaasan yliopisto. Hankkeen päärahoittajana on Etelä-Pohjanmaan liitto (EAKR) ja sen kokonaisbudjetti on noin 580 000 euroa. Hankkeen kesto on 1.9.2023–30.9.2025.

Yhteyshenkilö:

projektipäällikkö Mari Kekola

Seinäjoen yliopistokeskus, Tampereen yliopisto

mari.kekola@tuni.fi