Eeva Uusitalon väitös 14.8.2020 - "Kylät ovat avoimia, eläviä ja omalla tavallaan erityisiä"

FM Eeva Uusitalo on etsinyt väitöstutkimuksessaan uusia menetelmiä kylien tutkimiseen. Hän lähestyy niitä erilaisten kehityskulkujen, tapahtumien ja toimijoiden muovaamina kokonaisuuksina. Pidempi ajallinen tarkastelu tuo kylät näkyviin ajallisissa rytmeissä muuntuvina kokonaisuuksina, joihin monenlaiset asiat ovat kutoneet laajempia yhteiskunnallisia prosesseja.

Eeva Uusitalo on tutkinut kahta suomalaista kylää, joiden ajalliseen ulottuvuuteen nojautuen hän rakentaa kytköksiä kylien rinnakkain ja lomittain asettuvan menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välille. Uusitalo tarkastelee kyliä myös rakennettuina ympäristöinä, infrastruktuurina ja maisemana, joiden kautta kylä aukeaa lähtöinä ja paluina, läsnäoloina ja poissaoloina. Kylien aineellisuus kertoo kadotetusta tulevaisuudesta, mutta myös uskosta jatkuvuuteen.

– On tärkeä pitää mielessä, että perinteisten maaseutuelinkeinojen katoaminen ei merkitse kylien kuolemaa. Kylät ovat osa taloudellisia, poliittisia ja kulttuurisia virtauksia ja kytköksissä ulkopuolelleen, toisiin paikkoihin. Kylien rytmeihin kietoutuu muita kehityskulkuja ja odottamattomat yhteiskunnalliset prosessit saattavat muokata niiden tulevaisuutta, kuten tutkimilleni kylille on käynyt, Uusitalo toteaa.

Kylien muodostumiseen liittyy suunnitelmallisuutta, mutta niiden kehityskulut ovat myös sattumanvaraisia. Uusitalon tutkimia kyliä yhdistää se, että jokin ennakoimaton kehityskulku voi kääntää kylän tulevaisuuden yllättävään suuntaan. Myös asukkaiden, vierailijoiden ja muiden toimijoiden kokemukset, odotukset, tulkinnat ja käytännöt osaltaan muokkaavat ja muuttavat kylien kulloistakin kompositiota. Kylät piirtyvät tutkimuksessa näkyviin erityisyyksinä, jota voi kutsua kylien kulttuuriseksi monimuotoisuudeksi.

Uusitalon tutkimuksen ajallinen tarkastelu piirtää monesti keskenään samankaltaisina tai uneliaina nähdyt kylät avoimiksi paikoiksi, joiden ajalliset ulottuvuudet ja aineellisuus kertovat, että ne eivät ole jääneet menneisyyteen tai sulkeutuneet itseensä, vaan ne suuntaavat itseään uudistavina ja avoimina tulevaisuuteen.

Tutkimustuloksia ja tutkimuksen lähestymistapaa voi soveltaa esimerkiksi paikkaperustaiseen aluekehittämiseen, joka nojaa paikkojen ominaispiirteisiin ja paikallisiin vahvuuksiin kehittämisen lähtökohtina. Tutkimus antaa eväitä kylien ja paikkojen erityisyyden jäljittämiseen ja kannustaa luottamaan paikkojen suunnittelussa ja kehittämistoimissa kylien erityisyyteen ja niiden menneisyyden ja nykyisyyden tarjoamiin voimavaroihin.

Tutkimus perustuu etnografiseen kenttätyöhön Ahvenselän kylässä Sallassa ja Kolin kylässä Lieksassa. Uusitalo kuvailee etnografista tutkimustaan kulkemisena, reittien löytämisenä ja niiden seuraamisena.

FM Eeva Uusitalon väitöskirjan ”Etnografian reittejä kylien ajallisuuteen ja aineellisuuteen” tarkastustilaisuus pidetään 14.8.2020 klo 12.00 Historica-rakennuksen salissa H320. Vastaväittäjänä on yliopistonlehtori, dosentti Sanna Lillbroända-Annala (Åbo Akademi) ja kustoksena professori Outi Fingerroos (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Kustoksen puhelinnumero, johon yleisö voi soittaa tilaisuuden lopussa mikäli mahdollisia yleisökysymyksiä, on 040 481 8455.

Yliopiston ulkopuolisen yleisön toivotaan seuraavan väitöstä verkkolähetyksenä: https://moniviestin.jyu.fi/

Taustatietoja:

Eeva Uusitalo on kirjoittanut ylioppilaaksi Jyväskylässä Viitaniemen lukiosta 1981 ja valmistunut filosofian maisteriksi Jyväskylän yliopistosta 1993 pääaineena etnologia. Maisteriksi valmistumisensa jälkeen hän on toiminut amanuenssina ja assistenttina Jyväskylän yliopiston etnologian laitoksella vuosina 1995−2001. Hän on työskennellyt vuodesta 2002 koordinaattorina Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa Mikkelissä. Uusitalon väitöstutkimusta ovat rahoittaneen Suomen Akatemia, Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahasto, Emil Aaltosen Säätiö ja Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos.

Väitöskirja on julkaistu Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Julkaisuja-sarjassa:

Ruralia-instituutin Julkaisuja 37, ISBN (nidottu), ISBN (pdf), ISSN 1796-0649 (painettu), ISSN 1796-0657 (pdf). Julkaisu on luettavissa osoitteessa: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/318092/Julkaisuja37.pdf?sequence=1&isAllowed=y tai http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3789-0

Lisätietoja:

Eeva Uusitalo, eeva.uusitalo@helsinki.fi, 044 336 6910

Viestinnän asiantuntija Anitta Kananen, puh. +358 40 8461395, anitta.kananen@jyu.fi