Boostia vihreän talouden innovaatioihin - Vinkkejä kaivataan!

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö tapahtuu yleensä julkisten hankintojen kautta, ja niiden vuosittainen arvo on noin 35 miljardia euroa. Tämä on merkittävä summa, jonka suuntaamisella voidaan vaikutta myös ilmastomyönteisten tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa on menossa VITALI-hanke (Vihreän talouden innovaatiot – Boostia julkisen ja yksityisen sektorin väliseen yhteistyöhön Etelä-Pohjanmaalla, jonka tavoitteena on edistää Etelä-Pohjanmaan kestävää kasvua vahvistamalla alueen yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden edellytyksiä tuottaa yhteistyössä sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä innovaatioita. Tavoitteena on yhteistyökumppanuudet, jotka perustuvat yhteiseen näkemykseen, sitoutumiseen, yhdessä oppimiseen ja molemminpuoliseen hyötyyn.

VITALI-hankkeessa kohderyhmänä ovat julkiset hankintayksiköt tai julkisten palveluiden yksiköt, jotka tekevät hankintoja sekä pienet ja keskisuuret elintarvike- ja hoiva-alan yritykset, keskittyen green care -alaan. Hankkeessa on parhaillaan menossa kartoitus eri puolilla Suomea jo tapahtuneista sosiaalisesti ja ekologisesti kestävistä innovaatioista, jotka ovat syntyneet pk-yritysten ja julkisen sektorin välisen yhteistyön seurauksena. Kokoamme näitä hyviksi koettuja parhaita käytänteitä ja toimintatapoja kestäviin innovaatioihin johtaneista yhteistyösuhteista ja tuomme opit Etelä-Pohjanmaalle täällä sijaitsevien yritysten ja julkisten hankkijoiden käyttöön. Jos tiedossasi on joko elintarvike- tai hoiva/green care -alalla menestyksellisesti toteutettuja pk-yritysten ja julkisen sektorin yhteistyöhankkeita, vinkkaa niistä meille!

Hankkeessa järjestetään syksyllä 2022 työpajoja molemmille kohdetoimialoille eripuolilla Etelä-Pohjanmaan maakuntaa. Näissä tilaisuuksissa yksityisen ja julkisen sektorin toimijat pääsevät tapaamaan toisiaan ja yhdessä kehittämään juuri Etelä-Pohjanmaalle soveltuvaa toimintamallia eteenpäin. Yritysten ja julkisen sektorin välisen yhteistyön edistämiseksi järjestetään myös sparraustilaisuuksia, joiden teemat tulevat määräytymään työpajavaiheessa esiinnousseiden aiheiden perusteella.

VITALI-hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hankkeen yhteyshenkilöt:

projektipäällikkö Leena Viitaharju

leena.viitaharju@helsinki.fi

väitöskirjatutkija Ada Trogen

ada.trogen@helsinki.fi

väitöskirjatutkija Hannele Suvanto

hannele.suvanto@helsinki.fi