Bioturvallisuushankkeen tapahtumia tammikuussa

Seinäjoella järjestetään 31.1.2020 Sarka-messujen yhteydessä kaksi seminaaria bioturvallisuudesta

Perjantaina 31.1.2020 Kotieläinalalle kilpailukykyä bioturvallisuudesta-hanke järjestää kaksi seminaaria Sarka-messujen yhteydessä Seinäjoella.

Työllä tulosta- salmonellan ja sikaruton riskit kuriin

Pe 31.1.2020 KLO 10.00 – 11.30

PYTINKI-SALI (ylätasanne, lähellä B-ovea)

Seinäjoki areena, Kirkkokatu 23
Pdf-ohjelma

Mitä kuuluu salmonellalle ja afrikkalaiselle sikarutolle? Miten villisikoja metsästetään? Onko sinulla hyvät käytännöt hallussa, taudit kurissa ja eurot kukkarossa? Tule kuu-lemaan uusinta tietoa ja keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa. Seminaarin jär-jestävät Sarka-messuilla yhteistyössä Luonnonvarakeskus Luke, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Eläinten terveys ETT ry ja Suomen Sikayrittäjät ry.


OHJELMA

Kahvia/teetä tarjolla seminaarin ajan

10.00 Villisian metsästys on kansalaisteko

Toiminnanjohtaja Ari Berg Suomen Sikayrittäjät ry:stä esittelee metsästystaitojaan keinoja villisian metsästyksen tehostamiseen.

10.10 Afrikkalaisen sikaruton uusimmat vitsaukset

Toiminnanjohtaja Ina Toppari ETT ry:stä kertoo AFS:n ajankohtaisesta tilanteesta sekä viimeisimmistä kansainvälisistä tutkimustuloksista.

10.30 EU PiG -hankkeen tuloksia: Hyvät käytännöt

Toiminnanjohtaja Ina Toppari ETT ry:stä esittelee hankkeessa koottuja hyviä käytäntöjä hanketta ja siinä koottuja hyviä käytäntöjä.

10.40 Taudit kuriin, eurot kukkaroon

Tutkimusprofessori Jarkko Niemi Luonnonvarakeskuksesta kertoo tautien hallinnan taloudellisista hyödyistä

10.50 Salmonellasta kaikille

Asiantuntijaeläinlääkäri Hertta Pirkkalainen ETT ry:stä perehdyttää ajan- kohtaiseen salmonellatilanteeseen Suomessa sekä kertoo, mitä salmonella

löydös tilalla tarkoittaa

11.15 – Keskustelua ja kysymyksiä asiantuntijoille. Asiantuntijat ovat paikalla ja 11.30

 

Laaturehulla tulosta ja terveyttä

Pe 31.1.2020 KLO 13.00 – 14.30

PYTINKI-SALI (ylätasanne, lähellä B-ovea)

Seinäjoki areena, Kirkkokatu 23
Pdf-ohjelma

Hyvä rehu, parempi tulos! Tule kuulemaan tärpit riskien minimoimiseksi ja rehulaa-dun onnistumiseksi. Tiiviinä pakettina rehujen hygieniaa ja laatuasiaa. Asiantuntijat myös vastaavat kysymyksiin. Seminaarin järjestävät Sarka-messuilla yhteistyössä Luonnonvarakeskus Luke, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Eläinten terveys ETT ry ja Osuuskunta Maitosuomi.


OHJELMA

Kahvia/teetä tarjolla seminaarin ajan

13.00 Jyrsijöistä eroon ja taudit kuriin

Tutkija Marja Kallioniemi Luonnonvarakeskuksesta kertoo mihin ja miksi kannattaa kiinnittää huomiota haittaeläinten torjunnassa rehuvarastoissa ja eläinsuojissa.

13.15 Laaturehulla terveyttä hygieenisesti

Asiantuntijaeläinlääkäri Olli Ruoho ETT ry:stä kertoo, miten ehkäistä tauteja, kuten salmonellaa, rehussa. Rehujen varastoinnin ja ostorehujen riskit. Rehuhygieniaa tiiviissä paketissa.

13.45 Onnistuneella säilörehulla tulosta

Säilörehuasiantuntija Sari Perälä Osuuskunta Maitosuomesta esittelee, mistä osatekijöistä onnistunut säilörehu muodostuu. Miten kasvilajit, viljelytoimenpiteet, korjuu ja säilöntä vaikuttavat kokonaisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen sekä miten rehuanalyysin tuloksia hyödynnetään tilatasolla.

14.15 – 14.30 Keskustelua ja kysymyksiä asiantuntijoille.


SEMINAARIT JÄRJESTETÄÄN SARKA-MESSUJEN YHTEYDESSÄ.

Molemmat seminaarit ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Ei vaadi ilmoittautumista, tervetuloa!

LISÄTIETOJA Hannele Suvanto Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti hannele.suvanto@helsinki.fi


HANKKEEN INTERNETSIVUILLA LISÄÄ TIETOA: www.luke.fi/biosecurity