Ammatillisen koulutuksen tila ja tulevaisuus maaseutualueilla

Ammatillisen koulutuksen järjestäminen on kohdannut 2000-luvulla muutoksia, joita ovat olleet esimerkiksi vähenevä rahoitus ja koulutuksen keskittyminen suurempiin yksiköihin. Raportissa tarkastellaan kolmen esimerkkimaakunnan eli Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan sekä Pohjois-Karjalan kautta maaseudun ammatillisen koulutuksen nykytilaa ja tulevaisuutta.

Yhteinen huoli jokaisessa maakunnassa oli se, millä tavalla ammatilliseen koulutukseen saadaan riittävästi uusia opiskelijoita kun ikäluokat pienenevät. Osassa maakuntien pk-yrityksistä on työvoimapula, joten ammattitaitoisen työvoiman saaminen on merkityksellistä koko alueen tulevaisuuden kannalta. Tämän vuoksi tarkastelussa mukana olleissa ammatillisissa oppilaitoksissa tehtiin yhteistyötä paikallisten yrittäjien kanssa. Lisäksi nähtiin, että ammatillisen koulutuksen reformissa tulee kiinnittää huomiota siihen, että oppimisympäristöt ovat riittävän laadukkaita ja että riittävän ammattitaidon kehittyminen voidaan varmistaa.

Oppilaitoksissa näkemys oli, että paikkakunnalle opiskelemaan tulleet nuoret jäävät sinne asumaan myös opintojen jälkeen. Tämän takia pidettiin ongelmallisena koulutuksen keskittymistä maakuntakeskuksiin, jossa koulutustarjonta yleensä on monipuolisinta. Jatkuessaan kyseinen kehitys voi syventää alueellisia eroja maakuntien sisällä ja eri maakuntien välillä.

Ammatillisen koulutuksen tila ja tulevaisuus maaseutualueilla raportti on tehty osana Maaseutupolitiikan neuvoston Osaaminen ja työllisyys -verkoston (OTE-verkosto) toimintaa. Verkoston toimintaa toteuttavat yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Turun yliopiston Brahea-keskus sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja

Tutkimusavustaja
Marja Enbuska