Työkasvatus ja luomu Mahnalan ympäristökoulun arkielämää

20.3.2006

Itse kasvatettu luomubasilika ostoruusun asemesta äidille äitienpäiväksi ja paljon muuta oppilaiden itse tekemällä oppimaa muodostaa rungon Mahnalan ympäristökoulun opetuksessa.

Oppilaat esiluokasta kuudesluokkalaisiin saavat eväät kestävän kehityksen arkeen muutenkin kuin syömällä luomuruokaa. Ympäristökasvatus on sisällytetty tämän hämeenkyröläisen kyläkoulun opetussuunnitelmaan ja ennen kaikkea koulun arkipäivän elämään.

Op­pi­mis­ta ym­pä­ris­tös­sä

Oppimaan oppiminen ja oppiminen ympäristössä, ympäristöstä ja ympäristön hyväksi ovat opetuksen pääperiaatteita. Kestävää arkea opetellaan tutkivan oppimisen menetelmin käytännössä. Opetuksessa halutaan kehittää kokemuksellista oppimista. Keskeisinä opetusmenetelminä on koululuokan ulkopuolinen työskentely, toiminnallisuus ja kokeellisuus. Niiden kautta edistetään kykyä ongelmien ratkaisuun, lisätään vuorovaikutteisuutta sekä ymmärrystä luonnontieteellisistä ilmiöistä kouriintuntuvien keinojen avulla.

- Maaseutulähtöinen ympäristökasvatus sekä luomu- ja lähiruuan käyttö ovat Mahnalan ympäristökoulun keskeisiä peruspilareita. Oppilaat työskentelevät koulun puutarhassa, tutustuvat maaseudun yrittäjiin, keräävät luonnonantimia, kompostoivat ja kierrättävät sekä osallistuvat vanhan korjaamiseen ja uuden rakentamiseen. Toiminnan tavoitteena on välttää luonnonvarojen tuhlausta ja vähentää ympäristökuormitusta sekä pyrkiä kestävään arkeen, kertoo koulun vararehtori Annukka Alppi.

- Huomion kiinnittäminen maaseutulähtöisyyteen ja sen puitteissa ruoan alkuperään on samalla osa laajempaa ympäristönäkemystä. Luomu- ja lähiruuan tarjoaminen koulussa on vastuuta lastemme paremmasta tulevaisuudesta, vastuuta ympäristöstä.

Luo­mu­ruo­kaa keit­ti­öön

Koulun päätös siirtyä luomuruokaan vuonna 2000 antaa työtä paikallisille luomutuottajille ja ympäristöasioiden pohtimista koteihinkin. Koulun ruokalassa käytetään luomu- ja lähiruokaa, lähinnä perusraaka-aineita kuten perunaa, kaalia, porkkanaa, maitoa ja leipää. Luomuruuan osuutta pyritään lisäämään, mutta esim. lihaa on vaikea saada luomuna. Koulun keittiö on nyt 3. luomuportaalla Portaat luomuun ohjelmassa.

Luomuviljelijä Timo Ponkiniemi toimittaa Mahnalan koululle perunat, keräkaalin ja porkkanat sekä hiutaleita ja vähän muitakin luomutuotteita. – Suoramyyntiä harjoittavalle tilalle iso vakioasiakas on merkittävä lisä. Koulu on myös monipuolistanut koulukeskustelua tuomalla siihen uusia ulottuvuuksia, Ponkiniemi sanoo.

Opetuksessa ympäristönäkökulma yhdistyy sujuvasti eri oppiaineisiin. Luontoretkien marja- ja sienisadot täydentävät oppikirjojen teorioiden lisäksi myös koululaisten ruokavaliota. Sienestysmatka muutaman kilometrin pyörämatkoineen käy hyvin liikuntatunnista.

Työ­kas­va­tus ope­tuk­ses­sa

Tärkeällä sijalla koulun opetussuunnitelmassa on tekninen työ ja työkasvatus. Opetus tapahtuukin pääosin ulkona toukokuun alusta kevätlukukauden päättymiseen asti. Koulun puutarhassa kasvaa marjapensaita ja hedelmäpuita, sekä perunaa, jonka oppilaat idättävät ja istuttavat. Yrtit ja taimikasvatus kuuluu osana puutarhan hoitoon. Oppilaat voivat viedä itse kasvattamansa basilikan äidille äitienpäiväksi ostoruusun asemesta. Koululle on tulossa myös lampaita. Yhteistyötä tehdään lähistön maatilojen kanssa.

Opetuksessa myös rakennetaan runsaasti, on mm. rakennettu koululle vaja ja kota. Koulun puutarhan ja kasvimaan muokkaamisen lisäksi oppilaat ovat rakentaneet esimerkiksi jääkiekkokaukalon, joten koulun tavoite saada lapset aktiivisesti osallistumaan oman ympäristönsä muokkaamiseen näyttää onnistuneen. Oppilaat tekevät pienemmät lumityöt itse ja 5-6-luokkalaisten tehtävänä on hoitaa jäädytykset.

Matematiikan tunnilla mm. punnitaan ja lasketaan saatuja satoja. Koulusta on tehty myös opas oppilaiden kanssa talkootyönä. Vanhemmat kannattavat työkasvatusta ja lapset pitävät tekemisestä. Lisäksi koululla arvostetaan myös yhteisökasvatuksellisuutta. Vanhan kyläkoulun oppilasmäärä onkin kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Monen oppilaan vanhemmat ovatkin muuttaneet Mahnalaan koulun takia.

Mahnalan ympäristökoulun verkkosivusto
http://www.mahnala.com/ymparistokoulu

Annukka Alppin Mahnalan ympäristökoulun esittely kasvatustieteen päivien 2003 julkaisussa
http://www.helsinki.fi/ktl/julkaisut/ktp-2003/sisallys.htm

Mahnalan Mallilla – ympäristökasvatusta koulun arjessa. Mahnalan ympäristökoulun ympäristökasvatusjulkaisu 2006. 59 s.

Kestävän kehityksen edistäminen oppilaitoksissa -kirja
www.edu.fi/pageLast.asp?path=498,1329,17908,17913,31519,40653

Kestävä kehitys ammatillisessa oppilaitoksessa –opas 2005
http://www.sykli.fi/projektit/opke/OPKE_tiedostot/OpkeOK_Nettiversio.pdf

Houtsonen, L. ja Åhlberg, M. 2005. Kestävän kehityksen edistäminen oppilaitoksissa. Opetushallitus. Helsinki. Hakapaino Oy.
http://www.edu.fi/pageLast.asp?path=498,1329,17908,17913,31519,40653

Aiheeseen liittyvää ulkomailta:

EU:n ohjelmia http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/socrates_fi.html

Seed -ympäristökouluohjelma http://seed.schule.at/webpage.php

Ympäristökoulu Itävallasta http://www.hsschweiggers.ac.at/

Jo lähes 2000 peruskoulua on mukana luomupuutarhaviljelyn projektissa Isossa Britanniassa. Projektin avulla peruskoululaisille halutaan opettaa biologiaa käytännössä sekä tutustuttaa koululaiset ruokaan ja sen kasvattamiseen omakohtaisen tekemisen kautta.

http://www.schoolsorganic.net

Koulujen luomuruokahanke Britanniassa: Food for Life
Food-for-life -järjestelmä kannustaa kestävään ja terveelliseen ruokailuun

Teksti: Jukka Rajala