Kulttuuriperintö

Kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan ihmisten luomia, sukupolvelta toiselle siirtyviä aineellisia tuotoksia kuten rakennuksia ja esineitä, mutta myös aineettomia kulttuurisia käytäntöjä, prosesseja, tapoja ja rituaaleja. Ihmisten arkiset käytännöt uusintavat ja luovat uutta kulttuuriperintöä. Kulttuuriperinnöllä on sekä ajallinen että tilallinen sisältö.

Ruralia-instituutissa tutkitaan sekä kulttuuriperinnön yksityiskohtia että perintöä yleisellä tasolla, koko laajuudessaan. On tutkittu esimerkiksi talonpoikaisrakennuksia, virkataloja, loma-asumista, kansanmusiikkia, ruokakulttuuria, lastenkirjallisuutta, elokuvaa, digitaalisia ympäristöjä, metsäsuhdetta, metsästystä ja maisemakokemuksia. Laajan kokonaisuuden muodostaa kotiseudun tutkimuslinja. Siinä kehitetään kokemuksellisen kotiseudun teoriaa, tutkimusmenetelmiä ja tehdään kotiseutuun liittyviä erillistutkimuksia. Tutkimusryhmäämme kiinnostavia ilmiöitä ovat esimerkiksi historiatietoisuus ja aluetietoisuus, monipaikkaisuus, kaksisuuntainen kuulumisen tunne, virtuaalinen kotiseutu sekä kulttuurinen kestävyys ja monimuotoisuus.