Tanskalaistutkimuksesta kirjaksi: Luomun kehitys globalisoituvassa maailmassa

23.11.2006

Tanskan luomumaatalouden tutkimuskeskus on päättänyt tutkimushankkeen, jossa koottiin tietoa ja laadittiin synteesiä luomumaataloudesta ja sen mahdollisuuksista maailmanlaajuisesti. Hankkeen toteutti joukko tanskalaisia asiantuntijoita. Tutkimusten tulokset julkaisi kirjana CABI toukokuussa 2006.

Maatalous ja ruokajärjestelmät, mukaan lukien luonnonmukainen maatalous, ovat parhaillaan suurten teknologisten ja rakenteellisten muutosten piirissä, joihin suuresti vaikuttaa lisääntyvä globalisoituminen. Luonnonmukainen maatalous voidaan nähdä vakavana pyrkimyksenä kohti kestävää kehitystä. On kuitenkin suuria eroja globaaleille ruokaketjuille perustuville teollisen maatalouden ja kulutuksen sekä paikallisille markkinoille tuottavien vähäisten tuotantopanosten varassa toimivien köyhien maiden pienten perheviljelmien välillä.

Kirja Global Development of Organic Agriculture: Challenges and Prospects tarjoaa yleiskatsauksen luomumaatalouden potentiaalisesta roolista globaalista näkökulmasta. Kirjassa käsitellään syvällisesti poliittista ekologiaa, ekologista oikeudenmukaisuutta ja vapaakauppaa uusista näkökulmista niiden haasteiden pohjalta, joita ne tuovat luomumaataloudelle. Näitä ovat mm luomumaatalouden potentiaaliset mahdollisuudet parantaa maan viljavuutta, ravinteiden kiertoa ja ruokaturvaa sekä vähentää eläinlääkkeiden käyttöä. Samoin vaikutukset tutkimustarpeisiin ja ei-valvotun luomumaatalouden merkitys.

Kirjassa käsitellään mm seuraavia aihepiirejä:

  • maatalouden ja ruokajärjestelmien maailmanlaajuisen kehityksen trendit, -globalisaatio ja kestävä kehitys: potentiaalinen ekologinen strategia toteuttaa ekologista oikeudenmukaisuutta,
  • luomumaatalous ja ekologinen oikeudenmukaisuus; etiikka ja käytäntö, ekologinen talous ja luomumaatalous, luomumaatalous vapaakaupan maailmassa, sertifioitu ja ei-sertifioitu luomumaatalous kehittyvässä maailmassa, mahdollisuuksia päästä suljettuun ravinnekiertoon taajamien osalta,
  • maan viljavuuden heikkeneminen Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa; mikä on luomumaatalouden rooli, kestävät eläinlääkinnän menetelmät luomumaataloudessa;
  • maailmanlaajuinen näkökulma, luomumaatalouden vaikutus ruokaturvaan alueellisesti ja maailmanlaajuisesti,
  • synteesi; luomumaatalouden mahdollisuudet globalisoituneessa maailmassa.

Kirja on suunnattu luomumaatalouden, maatalousekonomian ja maaseudun kehittämisen tutkijoille, sekä järjestöjen työntekijöille ja politiikoille.

Kirja on ensimmäinen tämän tasoinen ja hyvin merkittävä puheenvuoro luomumaataloudesta ja sen mahdollisuuksista ja haasteista globalisoituvassa maailmassa.

Lähde:

Global Development of Organic Agriculture: Challenges and Prospects. 2006. Edited by N Halberg, Danish Centre for Organic Farming, Denmark; H F Alroe, Danish Centre for Organic Farming, Denmark; M T Knudsen, Danish Centre for Organic Farming, Denmark; E S Kristensen, Danish Centre for Organic Farming, Denmark. 2006. CABI Publishing. 384 s.

Teksti: Jukka Rajala