Sveit­si­läis­tut­ki­mus: Luo­mus­sa hy­vät sa­dot pie­nin pa­nok­sin ja vil­ja­vuut­ta hoi­taen

Sveitsissä tehdyssä eri viljelymenetelmiä vertailevassa pitkäaikaistutkimuksessa luomuviljelyssä saatiin 80 % satotaso 50 % pienemmällä ravinteiden lisäyksellä. Keinotekoisia väkilannoitteita ja torjunta-aineita ei käytetty lainkaan.
Vertailu

Luomuviljelyssä energian tarve on kokonaisuutena tavanomaista pienempi. Lannoitukseen ja kasvinsuojelun energiantarve oli luomuviljelyssä 50 % tavanomaista pienempi pinta-alaa kohti. Koneiden valmistuksen ja koneiden käytön aiheuttama polttoaineiden tarve oli 15 % suurempi.

Luomuviljelyssä maan multavuus lisääntyi ja maan happamoituminen väheni  eloperäisellä lannoituksella.

Maan rakenne parani, hyödylliset pieneliöt kuten lierot lisääntyivät ja eroosioalttius vähenivät luomuviljelyssä.

Biodiversiteetti oli luomuviljelyssä suurempi; luomulohkoilla oli enemmän kasvi-, eläin- ja pieneliölajeja. Peltoekosysteemi kesti stressitekijöitä luomuviljelyssä tavanomaista paremmin. Pieneliötoiminnan edistäminen paransi saatavilla olevan energian ja resurssien hyväksikäyttöä.

Tuotantopanokset luomussa verrattuna tavanomaiseen viljelyyn

 • Lannoitus noin  50 % pienempi/ha
 • Lannoitus noin  35 % pienempi/ tuoteyksikkö
 • Ei synteettisiä torjunta-aineita
 • Energiankulutus  30-50 % pienempi /ha
 • Energiankulutus noin 20 % pienempi /tuoteyksikkö
 • Sadot luomussa verrattuna tavanomaiseen viljelyyn
 • Noin 80 % tavanomaisesta viljelyn sadoista

Maan viljavuus luomussa verrattuna tavanomaiseen viljelyyn

 • Helppoliukoinen P- ja K-pitoisuus alempi
 • Pieneliöstöä enemmän
 • Lieroja enemmän
 • Biologinen aktiivisuus suurempi
 • Eloperäisen aineen hajoaminen nopeampaa
 • Fosfataasiensyymin aktiivisuus suurempi
 • Humuksen muodostus runsaampi
 • Maan rakenne parempi
 • Maan pH korkeampi
 • Sienijuuria enemmän

Monimuotoisuus luomussa verrattuna tavanomaiseen viljelyyn

 • Kasvilajeja enemmän
 • Maakiitäjäisiä enemmän
 • Lieroja enemmän
 • Mikrobeja enemmän ja aktiivisisempia

Lähde: Results from the DOK-Trial: Organic farming enhances soil fertility and biodiversity
Mäder, P., Fließbach, A., Dubois, D., Gunst, L., Fried, P. und Niggli, U., 2002 : Soil fertility and biodiversity in organic farming. Science 296: 1694-1697.

https://www.fibl.org/de/

Muita artikkeleita aiheesta
Langmeier, M., Frossard, E., Kreuzer, M., Mäder, P., Dubois, D. und Oberson, A., 2002: Nitrogen fertilizer value of cattle manure applied on soils originating from organic and conventional farming systems? Agronomie 22: 789-800.

Oehl, F., Oberson, A., Tagmann, H.U., Besson, J.M., Dubois, D., Mäder, P., Roth, H.-R. und Frossard, E., 2002: Phosphorus budget and phosphorus availability in soils under organic and conventional farming. Nutrient Cycling in Agroecosystems 62: 25-35.

Teksti: Jukka Rajala