Saksan luomututkimuspäivät: Luomututkimuksen vastattava ajan haasteisiin

26.3.2007

Luomualalla tarvitaan uudelleenajattelua muuttuvassa maailmassa, todettiin Saksan luomututkimuspäivillä v.2007 Hohenheimin yliopistossa Stuttgartissa. Teemana oli ”Luomu perinteen ja globalisaation välissä”. Luomututkimuspäivät kokosivat yli 500 luomututkijaa perehtymään luomututkimuksen uusimpaan antiin saksankielisessä Euroopassa ja myös kansainvälisesti.

Samanaikaisesti Hohenheimissa järjestettiin myös suuren EU-luomututkimushanke QLIF:n oma luomututkimuskongressi ”Quality Low Input Food”.

Luo­mun haas­tei­ta

Luomualalla on suuria haasteita kohdattavanaan; Halparuokaketjut ovat tulleet mukaan voimakkaasti kasvaville luomuruokamarkkinoille. Kiina panostaa suuresti luomutuotannon ja luomuviennin kehittämiseen. EU:n luomulain uudistaminen on vielä kesken ja sen uudistamisprosessi herättää huolta mahdollisista halvoista toisen luokan luomutuotteista.

Kolmen päivän ajan eri sektoreiden tutkijat paneutuivat koko luomukaupan ja luomutuotannon toiminnan kehittämiseen liittyviin kysymyksiin. Esillä olivat myös globalisaatiokysymykset kuten köyhyyden torjuminen luomumaatalouden avulla. Esitelmissä käsiteltiin myös kuten bioenergiaa, kasvinviljelyä, kotieläintuotantoa ja maatalouspolitiikkaa.

Useissa työryhmissä keskusteltiin mm: Johtaako EU:n luomulain uudistaminen toisen luokan luomutuotteiden markkinoille tuloon? Voiko luomutuotanto siirtyä massatuotantoon, jota bioenergian tuotanto maatiloilla näyttäisi edellyttävän?

Luo­mu tär­keä maa­seu­dun elin­voi­mai­suu­del­le

Avajaisesitelmissä Baden-Wurtenbergin maatalous- ja elintarvikeministeri Peter Hauk korosti luomutuotannon merkitystä osavaltion maaseudun taloudelle. Luomutuotanto tukee merkittävällä tavalla osavaltion vuoristoisen maaseudun elävänä säilymistä erilaistetun tuotannon, jatkojalostuksen ja paikallismarkkinoinnin avulla. Luomutuotanto ja matkailu liitetään osavaltiossa myös tiiviisti yhteen. Osavaltion maatiloista 5 % onkin jo siirtynyt luomutuottajiksi. Määrä ylittää selvästi Saksan keskiarvon 4,2 %. Baden-Wurtenbergin osavaltio on panostanut luomun kehittämiseen myös ottamalla käyttöön osavaltion oman luomumerkin. Näin voidaan erilaistaa oman alueen tuotteet muista luomutuotteista.

Yli­opis­tol­la kak­si luo­mu­tut­ki­mus­ti­laa

Hohenheimin yliopisto on johtava ja suurin maatalousyliopisto Saksassa. Siellä on tehty luomututkimusta vuodesta 1973 lähtien. Yliopiston viidestä koetilasta kaksi on varattu luomututkimusta varten. Vuonna 2005 yliopisto aloitti myös kansainvälisen luomumaisterikoulutusohjelman.

Saksan luomuliiton toiminnanjohtaja tri Alexander Gerberin mukaan Hohenheimiin tarvittaisiin kuitenkin kolme luomuprofessuuria, jotta luomuprofessorien osuus vastaisi luomun osuutta Saksassa. Hän myös kertoi, miten luomu pärjää hyvillä tuotteilla mainiten mm, että luomurahkan osuus on noussut jo 80 prosenttiin rahkan myynnistä Saksassa. Hän korosti, että luomualan tulee jatkossakin voida itse määritellä, mitä luomu on. Reiluja arvoketjuja on tuettava myös kansainvälisesti. Luomun kehittämiseen tarvitaan hyvää ja innovatiivista sekä kokonaisvaltaista luomututkimusta.

Liittovaltion tuki luomulle jatkuu

Saksan liittovaltion tuki luomumaatalouden ja luomumarkkinoiden kehittämiseen pysyy lähes ennallaan, lupasi Wolfgang Reimer Saksan elintarvike- ja maatalousministeriöstä. Hän piti valitettavana sitä, että useat osavaltiot ovat vähentäneet tai rajoittaneet luomuviljelytuen osuutta, koska EU:n ympäristöohjelmaa on leikattu. Reimertin mukaan liittovaltio pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan osavaltioihin, jotta ne jatkaisivat aktiivisesti luomun kehittämistä.

Kotimaisen luomutuotannon kehittäminen on erittäin tärkeää, koska luomutuotteiden kysyntä jatkaa edelleen vakaata noin 15 prosentin vuotuista kasvua. Reimertin mukaan tutkimus ei ole puolueetonta; se sisältää aina arvovalinnan. Siksi tutkimuksen tulisi olla avointa ja moniarvoista.

www.wissenschaftstagung.de

http://orgprints.org/view/projects/wissenschaftstagung-2007.html

Teksti: Jukka Rajala