Ravitsemusekologian perusteos päivitetty

Köyhyydellä, ylipainolla ja ilmastonmuutoksella ja monilla muilla maailmanlaajuisilla aikamme ongelmilla on suoria tai epäsuoria yhteyksiä ravitsemukseen. Yksinkertaiset ratkaisut, jotka eivät ota huomioon ongelmiin vaikuttavia moniavuorovaikutuksessa keskenään olevia eri tekijöitä, eivät johda toivottuihin tuloksiin. Ne voivat jopa pahentaa ongelmia tai luoda uusia ongelmia.

Esimerkiksi elintarvikkeiden niukkuus on lisääntynyt energiakasvien viljelyn lisääntymisen seurauksena. Niiden viljelyn tarkoituksena on helpottaa resurssien ehtymisen ongelmaa.

Ravitsemusekologia tutkii ratkaisuhakuisesti ravitsemuksen monimutkaista kokonaisuutta. Se ottaa mukaan tarkasteluun terveyden, ympäristön, yhteiskunnan ja talouden koko tuotantoketjussa sekä niiden vuorovaikutukset, jotta voidaan kehittää kokonaisvaltaisia ratkaisumalleja monimutkaisiin ongelmiin.

Kirja esittelee ravitsemusekologian konseptin. Se havainnollistaa, mitä tiedollisia etuja ja mahdollisuuksia ongelmien ratkaisemiseen löytyy, ravitsemuksen kysymyksiä tarkastellaan monimutkaisina ja moniulotteisina ilmiöinä. Kirjassa esitellään myös  ravitsemusekologian menetelmiä kokonaisvaltaisten ratkaisujen kehittämiseksi.

Ernährungsökologie Komplexen Herausforderungen integrativ begegnen. Ingrid Hoffmann, Katja Schneider, Claus Leitzmann (Hrsg.) 2011. 224 Seiten, oekom verlag München, ISBN-13: 978-3-86581-140-0

Teksti: Jukka Rajala