Poliittinen tavoite tärkeää luomuelintarvikkeiden käytön lisäämisessä

3.5.2007

Paikallistason poliittiset tavoitteet ovat tärkeitä luomutuotteiden käytön yleistymiselle julkisen sektorin ammattikeittiöissä. Tähän tulokseen on tultu eteläisessä Ruotsissa tehdyssä selvityksessä. Tutkimuksen tekivät Ekologiskt Marknadscentrum ja Länsi-Göötanmaan talousseura.

29 kunnasta, joissa käytetään yli 10 % luomumaitoa, 24 kunnassa on tehty jonkinlainen poliittinen päätös asiasta tai on käytetty taloudellisia kannustimia. Usein tavoite on nivelletty osaksi kunnan tai alueen ympäristöohjelmaa.

Viidesosalla Länsi-Göötanmaan kunnista on prosenttiperustainen tavoite luomuelintarvikkeiden käytöstä. Skåånessa tällainen päätös on kolmasosassa kuntia. Eroa selittää Skåånen lääninhallituksen jo useita vuosia sitten asettama tavoite luomuelintarvikkeiden käytölle. Jo vuonna 2003 Skåånen tavoitteena oli nostaa luomuelintarvikkeiden käyttö 25 prosenttiin julkisen sektorin elintarvikehankinnoista. Alueen 11 kunnassa ja kaupungissa yli puolet maidosta juotiin luomumaitona vuonna 2005.

Vastaava läänintasoinen tavoite edistäisi luomuelintarvikkeiden käyttöä myös Länsi-Göötanmaalla, arvioivat selvityksen tekijät raportissaan.

Esimerkiksi Lundin kaupungissa poliittisella päätöksellä asetettu tavoite luomuelintarvikkeiden käytölle on 40 % vuoteen 2012 mennessä. Vuonna 2005 luomuelintarvikkeiden osuus oli 10 % kaupungin ruokahankinnoista. Kaikki kaupungin elintarvikeostoja tekevät toimijat ovat vastuussa tavoitteen saavuttamisesta. Kaikissa kouluissa ja esikouluissa sekä myös vanhustenhuollossa tarjotaan yksinomaan luomumaitoa.

Malmössä tavoitteena on käyttää 20 % luomuelintarvikkeita vuonna 2007. Vuonna 2005 Malmössä käytetyistä elintarvikkeista 11 % oli luomuelintarvikkeita. Kaupungin kaikissa kouluissa tavoitteena on käyttää 100 % luomuelintarvikkeita vuoteen 2012 mennessä. Viime vuonna kouluissa käytetyistä elintarvikkeista neljännes oli luomuelintarvikkeita.

Lähde: För 25 procent ekologiska livsmedel inom offentlig sektor 2010 i Skåne och Västra Götaland

Teksti: Jukka Rajala