OSMO te­kee tutkimusta on­gel­ma­loh­koil­la

OSMO – Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä -hanke tutkii viljelijöiden ongelmalohkoilla esiintyä kasvukunnon puutteita, kehittää kasvukunnon määritysmenetelmiä ja testaa kasvukunnon hoitotoimia.
Kasvukunnon määrittämisen kehittäminen
  • Tilakokeet yhteistyöverkostossa (viljelijät + asiantuntijat)
  • 8 pilottitilaa, 3 vuotta  (+ yhteistyöverkoston omaehtoiset kokeilut)
  • Kansainvälisen tietämyksen hyödyntäminen
  • Käytössä olevien viljavuusanalyysien kehittäminen
  • Suomessa uusien, ulkomaisten viljavuusanalyysien testaus
  • Viljavuusanalyysien tarkennukset kasvianalyysein
  • Analyysitulosten tulkinnan kehittäminen
  • Kasvukunnon parantamistoimien vaikuttavuuden seuranta
  • Tietopohjan kasvattaminen
Tutkimustilat

OSMOn tutkimustiloiksi on valittu kahdeksan maatila,  joilta on valittu huonosti kasvava ”ongelmalohko” ja

hyväkasvuinen vertailulohko sekä huonokasvuisen lohkon käsittelemätön osa. Lohkoilla tutkitaan monipuolisesti kemiallisia, fysikaalisia ja biologisia kasvukunto-ominaisuuksia.

Tavoitteena on selvittää, miksi ongelmapellot eivät kasva kunnolla.

Kasvukunnon määrittämiseen käytetään monipuolisesti erilaisia kotimaisia menetelmiä ja

testataan ulkomailla käytössä olevien menetelmien käyttökelpoisuutta. OSMOssa käytetään sellaisia menetelmiä, joita viljelijöiden on mahdollista käyttää.

Kasvukunnon puutteiden selvittämisen jälkeen ongelmalohkoille laaditaan kasvukunnon hoitosuunnitelma. Suunniteltujen toimenpiteieden vaikuttavuutta testataan kolmen kasvukauden ajan.

Suunnitelmaa päivitetään vuosittain tarpeen mukaan.

Koetiloista kolme sijaitsee Varsinais-Suomessa savimailla, kaksi Satakunnassa karkeilla hietamailla ja

kolme Etelä-Pohjanmaalla hienohietamailla ja multamaalla. Tilat ovat kasvinviljelytiloja, yhdellä on myös kanoja. Perunaa tai vihanneksia viljelee kolme tilaa. Tiloista viisi viljelee tavanomaisesti ja kolme luonnonmukaisesti. Tilat ovat keskimääräistä suurempia.

Tutustu OSMOn tutkimusraportteihin.

Lue lisää OSMOsta

Hankkeen toteuttajat: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, ProAgriat Etelä-Pohjanmaa ja Länsi-Suomi.

Rahoitus: Varsinais-Suomen ELY-keskus / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 / Vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen erillisrahoitus, Eurofins Viljavuuspalvelu Oy, Soilfood Oy, Tyynelän Maanparannus Oy, Ecolan Oy, Luomusäätiö ja Rikalan säätiö sekä viljelijät.