OSMO esit­täy­tyi Uu­den­maan ver­kos­to­päi­väs­sä

Uudenmaan alueen maatalouden hankkeiden verkostotapaaminen järjestettiin tammikuussa 2019 Pasilassa. OSMO-hanketta tilaisuudessa esitteli hankkeen vetäjä Jukka Rajala Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista.

Maatalouden tärkeimmät resurssit ovat viljelijän osaaminen ja peltomaan kasvukunto. Lisääntyvän tiedon ja pellon kasvukunnon tärkeyden huomioimisen myötä ruoantuotanto voidaan saada yhä kestävämmälle pohjalle ilmastonmuutoksen tuomista haasteista huolimatta.

Maan kasvukunnon eri osatekijät tulee saada toimimaan hyvin yhteen, jotta kasvukunto saadaan hyväksi, kertoi Jukka Rajala. OSMO-hankkeessa tutkituilla ongelmalohkoilla esimerkiksi tiivistyminen on yleinen kasvukunnon puute. Pysyvämmin maan rakennetta voidaan parantaa vain, kun tunnistetaan tiivistymiseen johtaneet syyt ja korjataan ne.

Kasvukuntoa tuleekin kehittää systemaattisesti: tilat, lohkot ja lohkon osat ovat yksilöllisiä. Ensin selvitetään kasvukunnon puutteet mahdollisimman kattavasti, ja havainnoista ja analyysituloksista tulee osata tehdä oikeita johtopäätelmiä, jotta osataan suunnitella sopivat korjaavien toimenpiteiden yhdistelmät. Toteutuksen jälkeen on syytä seurata, miten hyvin tehdyt toimenpiteet vaikuttivat. Tarpeen mukaan tehdään sitten korjaavia toimenpiteitä.

Kasvukunnon hoidon suunnittelua helpottaa OSMO-hankkeessa kehitetyt kasvukunnon hoidon suunnittelutyökalut. KVK-laskuri viljavuustutkimuksen monopuolisempaan hyödyntämiseen ja laskurit tiivistymisriskien laskentaan on jo julkaistu. Lisää työkaluja ja tukimateriaaleja on työn alla.

Tutustu tarkemmin Jukka Rajalan esitykseen:
Rajala Jukka: OSMO - Osaamista maan kasvukunnon hoitoon - Hankkeen esittely, pdf, 29.1.2019

Lue lisää OSMOsta ja tutustu muihin maan kasvukunto -materiaaleihin

Teksti: Jukka Rajala