MMM: Rasvattomaan luomumaitoon D-vitamiinilisä

7.9.2016

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen siitä, että rasvaton homogenoitu maito täydennetään jatkossa D-vitamiinilla. Uusi velvoite koskee ainoastaan rasvatonta maitoa, joka on ravitsemuksen kannalta suositeltavin maitovalinta. Tavoitteena on muun muassa edistää luomumaidon käyttöä päiväkodeissa ja kouluissa.

Elintarvikkeiden täydentäminen vitamiineilla, kivennäisaineilla ja muilla aineilla on vapaaehtoista, ellei erikseen toisin säädetä. Valtion ravitsemusneuvottelukunta kuitenkin suosittaa, että nestemäiset maitotuotteet ja levitettävät ravintorasvat täydennetään D-vitamiinilla. Luomuelintarvikkeiden täydentäminen vitamiineilla on kiellettyä, ellei sitä säädetä pakolliseksi.

Päiväkodeissa ja kouluissa tarjoillaan ainoastaan maitoa, johon on suositusten mukaisesti lisätty D-vitamiinia. Maidontuottajien mukaan D-vitamiinia ei voi teknisesti lisätä homogenoimattomaan maitoon, ja luomumaito on perinteisesti homogenoimatonta.  Päiväkotien ja koulujen joukkoruokailu olisi kuitenkin merkittävä luomumaidon ostaja. Uudistuksen uskotaan laajentavan luomumaidon markkinoita myös joukkoruokailuun. Lopullisen ostopäätöksen tekevät kuitenkin joukkoruokailun hankkijat.

Uuden asetuksen avulla halutaan avata luomumaidolle uusia markkinoita, mutta kuitenkin säilyttää mahdollisuus tuottaa myös homogenoimatonta maitoa ilman D-vitamiinilisäystä. Arvion mukaan moni kuluttaja pitää nimenomaan homogenoimattomuutta tärkeänä luomumaidon ominaisuutena. Nähtäväksi jää, löytyykö kuluttajamarkkinoilta kysyntää uudenlaiselle luomumaidolle.

Vitaminointisuosituksia nostettiin vuonna 2010, jonka ansioista D-vitamiinin saanti on hyvällä tasolla koko aikuisväestössä. Yli yksivuotiaiden lasten D-vitamiininsaanti on väestötasolla edelleen niukkaa, ja maitovalmisteet ovat tärkein yksittäinen D-vitamiininlähde lapsilla.

Maa- ja metsätalousministeriö toteuttaa asetuksen avulla hallituksen luomualan kehittämisohjelmaa. Asetus tulee voimaan 1.9.2016.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:
elintarvikeylitarkastaja Anna Lemström, p. 0295 162 145, etunimi.sukunimi@mmm.fi

MMM:n Tiedote 1.9.2016