Mistä ruoka tulee?

Ruoan tie pellolta pöytään vaikuttaa paljon elämäämme ja ympäristöömme. Mistä ruoka tulee -verkkosivujen avulla aiheen niin paikallisista kuin maailmanlaajuisistakin ulottuvuuksista saa kiinni hauskasti ja monipuolisesti.

Kaikki materiaali tarjotaan oppilaitosten ja aiheesta kiinnostuneiden vapaaseen käyttöön. Sivusto tukee esim. oppilaitosten opetusta ja täydennyskoulutusta sekä kuluttajien tiedonhakua ja ympäristökasvatusta. Tarjolla on runsaasti tutkimuspohjaista asiaa yleistajuisessa muodossa.

Mistä ruoka tulee -verkkosivujen materiaalit on tuotettu Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Mistä ruoka tulee – multimediaa elintarvikeketjuista -hankkeessa maalis–toukokuussa 2009.  Hankkeen rahoitti Itä-Suomen lääninhallitus Euroopan sosiaalirahastosta.

Leivän tie

Haastattelut on jäsennetty helposti käytettäviin osiin, joissa äänimateriaalia tuetaan diasarjoilla. Paikallista kestävää kehitystä käsitellään erityisesti ”Leivän tie” -kokonaisuudessa, joka esittelee elokuvan keinoin kerimäkeläisen Luomuhosen leivän ketjua pellosta kuluttajalle. Maatilalla, myllyssä, leipomossa ja kaupassa toimivat ihmiset kertovat ja näyttävät mistä leipä meille tulee.

Leivän tie -lyhytelokuva

Ruo­ka ja kes­tä­vyys

Yleisempää elintarviketuotantoa ja kestävää kehitystä koskevaa asiaa löytyy ”Ruoka ja kestävyys” -osasta. Kansainvälistä tutkimustietoa on koottu helppotajuisiksi ja napakoiksi artikkeleiksi. Lisäksi on haastateltu asiantuntijoita Eviran pääjohtaja Jaana Husu-Kalliosta agroekologian professori Juha Heleniukseen.

Ruoka ja kestävyys -blogi
Tietoa ja keskustelua ruokajärjestelmän ekologisesta, sosio-kulttuurisesta ja taloudellisesta kestävyydestä

Ruoka ja kestävyys -uutisia
Ruokaan ja kestävään kehitykseen liittyvää tutkimustietoa sekä uutisia Suomesta ja maailmalta

Kes­tä­vän tuo­tan­non ja ku­lu­tuk­sen oh­jel­ma (KUL­TU)

Suomi on ollut maailman kärkimaa edistäessään ohjauskeinoilla, uusilla avauksilla ja kokeiluilla muutosta kohti vihreämpää taloutta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmien valmistelussa päävastuu on ollut ympäristöministeriöllä sekä työ- ja elinkeinoministeriöllä.  Valmisteluun ovat osallistuneet myös ministeriöt, tutkimuslaitokset, järjestöt, yritykset sekä Tekes ja SITRA. Lisäksi työssä on ollut mukana satoja eri sektoreita edustavia asiantuntijoita.

Kestävän kulutuksen ja tuotannon edistämisen ohjelma (KULTU)