Tans­kan luo­mu­ti­loil­la kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­töt nol­laan vuo­teen 2025 men­nes­sä

Tanskan Luomuliiton (Ekologisk Landsförening) tavoitteena on vähentää luomutilojen kasvihuonekaasujen päästöjä 100 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Näin todetaan äskettäin julkistetussa järjestön ilmastostrategiassa ”Ilmastostrategia luomumaatalouteen”. Ilmastostrategia on jaettu yhdeksään osa-alueeseen ja toimenpidekokonaisuuteen. Tavoitteena on nostaa Tanskan maatalous ilmastoeliittiin.

Fossiilisen energian käytöstä on tarkoitus luopua kokonaan, tiloilla tuotettavan uusiutuvan energian määrää on tarkoitus lisätä suuresti ja luomuviljelyn mahdollisuudet sitoa hiiltä maaperään aiotaan käyttää laajalti hyödyksi. Nämä ovat keskeisiä esimerkkejä ilmastostrategian sisällöstä.

- Meidän tulee rakentaa luomumaatalouden monille vahvuuksille, jotta päästäisin maailman ilmastoystävällisimpään maatalouteen, Tanskan Luomuliiton puheenjohtaja Evald Vestergard sanoo.

Fossiilisten polttoaineiden käytöstä luomutiloilla aiotaan luopua kokonaan vuoteen 2025 mennessä. Maatilojen energiantarve katetaan tuulivoiman, aurinkopaneelien ja biokaasun avulla. Lisäksi maatiloilla tuotetaan energiaa yli oman tarpeen.

Luomuviljelyssä maahan saadaan sidottua 600-700 kiloa hehtaaria kohti enemmän CO2 vuodessa kuin tavanomaisessa viljelyssä. USA:ssa tehtyjen pitkäaikaiskokeiden perusteella näyttää olevan mahdollista sitoa jopa 40 prosenttia CO2-päästöistä maaperään, jos kaikki maailman pellot viljeltäisiin luonnonmukaisin menetelmin.

Energiansäästön lisäksi mm kolmasosa päästövähennystavoitteesta aiotaan saavuttaa luomun satotasoja nostamalla. Typpilannoitusta aiotaan käyttää säästeliäästi typpioksidien päästöjen vähentämiseksi. Kasvinviljelyn ja kotieläintuotannon tasapainoisuutta pyritään edistämään, ja ruokavaliota muuttamaan kasvisvoittoisemmaksi.

- Ilmastostrategian ja toiminta-ohjelman tavoitteena on aktivoida ilmastopolitiikkaa ja toimenpiteitä koko maataloudessa ja elintarviketuotannossa, sanoo Evald Vestergard.

Toi­men­pi­teet nol­la­pääs­töi­hin pää­se­mi­sek­si
  1. Vähennä fossiilisen energian käyttöä ja luovu siitä vuoteen 2025 mennessä
  2. Säästä energiaa
  3. Käytä energiaa tehokkaammin – tuota enemmän suoraan ihmisravintoa
  4. Sido hiiltä maaperään
  5. Edistä luonnon monimuotoisuutta, istuta pensasaitoja ym
  6. Hyödynnä lanta ja viherlannoitus sekä esikasvivaikutukset tehokkaammin
  7. Paranna tasapainoa eläintuotannon ja kasvituotannon välillä, tuota enemmän vihreää
  8. Vähennä typen hävikkiä ja ilokaasun syntymistä vähentämällä typpiylijäämää
  9. Hoida maata huolella lisäämällä eloperäisiä aineita, käyttämällä hellävaraista muokkausta, tuottoisia lajikkeita ja hyvälaatuisia siemeniä runsaan sadon aikaansaamiseksi.

Luomu ja Ilmasto -sivut

Tutustu myös: https://www.organicdenmark.com/

Teksti: Jukka Rajala