Verktyg för planering av skötsel av jordhälsan

Verktyg för planering av skötsel av jordhälsan

Här kan du hitta verktyg för att planera skötsel av jordhälsan.
Ladda ned verktyg till din dator från Google Drive och börja planera jordhälsan.
Verktygen är bearbetade i OSMO-projektet.
Vertyg

Katjonbyteskapacitet 2018.2 Excel verktyg

Markpacknings kalkyl 2018_Fuktiga_lerjordar, Excel verktyg

Maskinernas jämvikts-Verktyg 2017

Terranimo är en modell för att uppskatta risken för markpackning orsakad av jordbruksmaskiner.
https://se.terranimo.world/expert

Maskinernas ringtryck Tabell med Exempel

Skötsel av jordhälsa Excel verktyg 2019

Prioriteringsverktyg för skötsel av jordhälsa Excel verktyg 2019

Teknisk information om jordbruksdäck från handböcker

Markstrukturkort för Utvärdering av jordstruktur på åker
(på svenska)

Läsa mer om OSMO (på svenska)

Läsa mer om OSMO  (på finska)