UusiRaHa-hankkeen aluskasviaineistoja

Tälle sivulle on koottu tietoa aluskasveista sekä UusiRaHa-hankkeen seminaarien esitelmät ja muuta hankkeen aineistoa.
Syk­syi­nen kas­vi­pei­te

Uudenmaan peltojen ravinnekierto kuntoon – vesistöt hyvään tilaan 2016-2019 (UusiRaHa) -hankkeen tavoitteena oli kerätä tietoa aluskasvien viljelystä. Kohderyhmänä oli Uudenmaan kasvinviljelytilat.

UusiRaHa oli Luonnonvarakeskus Luken koordinoima hanke ja siihen osallistuvat myös Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry., ProAgria Etelä-Suomi ja ProAgria NSL. Hankkeenyhteistyötahoja ovat mm. MTK Uusimaa ja SLC Nyland.

  • Lisää juuria maahan
  • Parantaa mururakennetta
  • Lisää hiiltä maahan
  • Parantaa maan kantavuutta
  • Pitää ravinteet pellossa

Han­ke­se­mi­naa­rien esi­tel­mät

Mui­ta esi­tel­miä

Teks­te­jä ke­rää­jä­kas­veis­ta

UusiRaHa 2016 - 2019 - Uudenmaan peltojen ravinnekierto kuntoon - vesistöt hyvään tilaan_ hankkeen esittelydiat

UusiRaHa:n hanke-esite

Hankkeen loppuraportti: (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-932-3)

Uusia tuloksia kerääjäkasveista: UusiRaHa-hanke 2020. Känkänen, H., Ketola, J. & Valkama, P. 2020. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 18/2020. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 75 s.

Uudenmaan peltojen ravinnekierto kuntoon –vesistöt hyvään tilaan 2016-2019 (UusiRaHa) -hankkeen tavoitteena oli kerätä tietoa aluskasvien viljelystä. Kohderyhmänä oli Uudenmaan kasvinviljelytilat.

Menetelmät: Aluskasvien menestymistä muokatuilla ja suorakylvetyillä pelloilla selvitettiin kenttäkokein, tilakokein ja tiloilla tehtyjen kokeilujen avulla. Hankkeessa tarkasteltiin myös menetelmän käytännön soveltuvuutta uusmaalaisille tiloille.Viljelijöiden ja asiantuntijoiden muodostamissa pienryhmissä jaettiin kokemuksia ja pohdittiin ratkaisuja kerääjäkasvien hyötyjen lisäämiseksi.

UusiRaHa oli Luonnonvarakeskus Luken koordinoima hanke ja siihen osallistuvat myös Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry., ProAgria Etelä-Suomi ja ProAgria NSL. Hankkeenyhteistyötahoja olivat mm. MTK Uusimaa ja SLC Nyland.

Lisätietoja: Jarmo Ketola, hankekoordinaattori. Luonnonvarakeskus Luke, Tietotie 4, 31600 Jokioinen, Puh. 029 5326 239, e-mail: jarmo.ketola@luke.fi  ja Hannu Känkänen, Ph.D., hankejohtaja, tutkija. Puh. 029 5326 292, e-mail: hannu.kankanen@luke.fi.