Työkalupakista suunnittelutyökalut ja materiaalit maan kasvukunnon hoitoon

Maan kasvukunnon hoidon työkalupakkiin on koottu maan kasvukunnonhoidon suunnittelussa ja hoidossa hyödyllisiä suunnittelutyökaluja ja materiaaleja. Työkalut ja materiaalit on tuotettu OSMO-hankkeessa vuosina 2016 - 2018. Tutustu kasvukunnon hoidon työkalupakin sisältöön ja ota tarpeelliset työkalut käyttöön.
Raportit

Raportit: Tutkimusjulkaisuja maan kasvukunnosta ja sen hoidosta

Syvennä tietämystäsi maan kasvukunnon hoidon eri osa-alueista kirjallisuuskatsausten, OSMO-hankkeen tilatutkimusten ja käytännönläheisten kuvien avulla.

Tietokortit

Tietokortit: Hyvät käytännöt maan kasvukunnon hoitoon

Hyviä käytäntöjä maan kasvukunnon hoidon eri osa-alueisiin tiiviinä ja käytännönläheisinä paketteina.

Kurs­si­ma­te­ri­aa­le­ja, dia­sar­jo­ja ja mul­ti­me­die­si­tyk­siä

Kurssimateriaaleja, diasarjoja ja multimediesityksiä maan kasvukunnon hoidosta