Tutkija: Maan tiivistymistä pyrittävä välttämään

Pohjamaan tiivistymisen riski on kasvanut merkittävästi viime vuosikymmeninä. Rengaskuormat tulisi pitää kohtuullisina pohjamaan tiivistämisen välttämiseksi ja rengaspaineet alhaisina pintamaan tiivistymisen välttämiseksi. Maan tiivistymisen asiantuntija, dosentti Thomas Keller esitelmöi Luomupäivillä maan tiivistymisestä, sen vaikutuksista satoon sekä kosteuden vaikutuksesta maan muokkaukseen.
Maan tiivistyminen kasvava ongelma

- Maatalousmaan tiivistymisestä on annettu vaihtelevia lukuja, mutta kaikkien arvioiden mukaan tiivistyminen on yleistä ja on yleistymässä. 1990-luvulla arvioitiin, että maailman maatalousmaasta on tiivistynyt noin 68 miljoonaa hehtaaria, eli kahden Suomen kokoinen ala, Ruotsin maatalousyliopistossa ja Sveitsin Agroscope-instituutissa työskentelevä Thomas Keller toteaa.

Tarkemmissa arvioissa on aluekohtaista eroa, Sveitsissä noin kolmasosa pellosta on arvioitu tiivistyneeksi. Ruotsissa jopa 70 % viljelijöistä toteaa ainakin osan pelloistaan tiivistyneen.

Pintamaan tiivistymisen vaikutukset näkyvät samana kasvukautena ja sadonalennukset voivat olla suuria.  Mutta pohjamaan tiivistymistä ei välttämättä heti huomaa.

Maatalouskoneiden paino on kasvanut viime vuosina,  samalla myös renkaat ovat suurentuneet ja kosketuspinta maan ja renkaan välillä on lisääntynyt. Tämän seurauksena nykyiset koneet ovat hellävaraisia pintamaalle, mutta tiivistävät helposti pohjamaalta. Puimurien kehitystä on seurattu Tanskassa, jossa on todettu, että puimureiden koon kasvu on lisännyt pohjamaan kuormituksen noin kaksinkertaiseksi.

Kuor­mi­tus maan kes­tä­vyyt­tä pie­nem­mäk­si

Ratkaisuksi Keller esitti mallia, jossa kuormitus pidetään alhaisemmalla tasolla kuin kuormituskestävyys. Silloin maassa ei tapahdu haitallista tiivistymistä.

Pohjamaan tiivistymisen välttämiseen voidaan käyttää nyrkkisääntöä 50 - 50, eli 50 cm syvyydessä kuormitus saisi olla korkeintaan 50 kPa. Tähän päästään, kun rengaskuorma pidetään korkeintaan noin 2 tonnissa. Suuremmalla kuormalla tai märällä maalla ajettaessa pohjamaan tiivistymisriski kasvaa jyrkästi.

Rengaskuorma ratkaisee pohjamaan kuormituksen, pintapaine määrittää pintamaan kuormituksen.

Paripyörien avulla rengaskuorma puolittuu ja alhaisemmalla kuormalla voidaan käyttää alempia rengaspaineita. Vaativissa olosuhteissa kuten kevätkylvöillä tulisi käyttää noin 0,5 baarin rengaspaineita.

Keller Thomas: Maan herkkyys tiivistymiselle ja maan muokkaus. Esitelmä Luomupäivillä, Turku 17.11.2016

Keller Thomas: Maan tiivistymisen vaikutus satotasoon. Esitelmä Luomupäivillä, Turku 17.11.2016

Thomas Kellerin muita esityksiä:
Maan tiivistyminen - Paljonko kuormitusta maa kestää?
Tiivistymisriskin arviointi ja kuinka välttää maan tiivistyminen

Teksti: Jukka Rajala