Sadontuottokyky paremmaksi – Maan rakenne avainasemassa

Käytännön tiloilla tehtyjen tilakokeiden tuloksia ja työkaluja maan kasvukunnon hoitoon ja vesiensuojeluun maatalouden vesiensuojelun ajankohtaisia teemoja esiteltiin iltaseminaarissa Nurmijärvellä. OSMO-hankkeen tuloksia ja mahdollisuuksia maan rakenteen hoitamiseen esitteli OSMO-hankkeen vetäjä Jukka Rajala Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista.
Maan kas­vu­kun­to on yh­teis­pe­liä

Nurmijärvellä järjestetty maatalouden vesiensuojelupäivä tarjosi vinkkejä peltomaan rakenteen ja koko kasvukunnon parantamiseen sekä tietoa mm kipsin ja maanparannusaineiden vaikutuksista vesistökuormituksen vähentämiseksi.

- Maan kasvukunto on eri osatekijöiden yhteispeliä. Maan kasvukunnon eri osatekijät tulee saada toimimaan hyvin yhteen, jotta kasvukunto saadaan hyväksi, kertoi Jukka Rajala.

OSMO-hankkeessa tutkituilla ongelmalohkoilla tiivistyminen on yleinen kasvukunnon puute. Pysyvämmin maan rakennetta voidaan parantaa vain, kun tunnistetaan tiivistymiseen johtaneet syyt ja korjataan ne.

Esimerkiksi lautasmuokkarilla pinnallisesti muokatulla ja suorakylvetyllä hietanen hiesulohkolla piirojien perkaus, pinnan muotoilu ja siirtyminen kultivointiin paransi merkittävästi maan rakennetta. Viljelykiertoon sisällytettiin jatkuvan kevätviljojen viljelyn asemesta nurmia ja syysviljoja. Pohjamaan yläosa kuohkeutettiin jankkuroimalla kesällä nurmi. Näillä toimenpiteillä saatiin ruis talvehtimaan ja kasvamaan hyvin. Rukiin runsas juuristo hoitaa osaltaan maan rakennetta.

Kasvukuntoa tuleekin kehittää systemaattisesti: Tilat, lohkot ja lohkon osat ovat yksilöllisiä. Ensin selvitetään kasvukunnon puutteet mahdollisimman kattavasti, ja havainnoista ja analyysituloksista tulee osata tehdä oikeita johtopäätelmiä, jotta osataan suunnitella sopivat korjaavien toimenpiteiden yhdistelmät. Toteutuksen jälkeen on syytä seurata, miten hyvin tehdyt toimenpiteet vaikuttivat. Tarpeen mukaan tehdään sitten korjaavia toimenpiteitä.

Kasvukunnon hoidon suunnittelua helpottaa OSMO-hankkeessa kehitetyt kasvukunnon hoidon suunnittelutyökalut. KVK-laskuri viljavuustutkimuksen monopuolisempaan hyödyntämiseen ja laskurit tiivistymisriskien laskentaan on jo julkaistu. Lisää työkaluja ja tukimateriaaleja on työn alla.

Tutustu tarkemmin Jukka Rajalan esitykseen:

Rajala Jukka: Miten maan sadontuottokyvyn saa paranemaan? - Maan rakenne avainasemassa 28012019

Tutustu asiaan tarkemmin OSMOn raporteista

Lue lisää OSMOsta ja tutustu muihin maan kasvukunto -materiaaleihin

Teksti: Jukka  Rajala