Peltomaan lierot

Kuinka hyvin tunnet peltomaan lieroja, niiden elämää ja ominaisuuksia, merkitystä sadolle ja viljelytoimien vaikutusta lieroihin? Tutustu erikoistutkija Visa Nuutisen kaksiosaiseen tietopakettiin lieroista. Materiaali on tuotettu OSMO-hankkeessa.

Lierot hajottavat eloperäisiä kasvinjätteitä ja lantaa sekä maata, jolloin ne tuottavat ravinnepitoista lantaa kasvien käyttöön. Niiden kaivamat käytävät helpottavat maan kaasujen vaihtoa ja auttavat liiallisen sadeveden pääsyä salaojiin. Lierot myös neutraloivat maan happamuutta ja ylläpitävät maan terveyttä.

Nuutinen Visa: Peltomaan lierot - Osa 1_2019.(pdf), 2 MB

Nuutinen Visa: Peltomaan lierot - Osa_2_2019  (pdf), 2 MB

Osa I :

  • Lierot maan eliöyhteisössä
  • Lierolajit ja lierojen lajiryhmät
  • Lierot ja maan kasvuominaisuudet
  • Lierot ja sato
  • Runsaudenvaihtelu peltolohkoilla

Osa II:

  • Viljelytoimenpiteiden vaikutuksista lieroihin
  • Suomen peltojen lieroinventaario
  • Lierojen istutus?
  • Lieroystävällinen peltoviljely

Katso myös Visa Nuutisen aiempi esitys Peltomaan lieroista (2011)

Lue lisää OSMOsta ja tutustu muihin maan kasvukunnon materiaaleihin

Sivun toteutus: Ritva Mynttinen