Pellot kuntoon viljelijöiden, neuvojien ja tutkijoiden yhteistyöllä -seminaarin esitykset Ilmajoella 27.11.2019

Seminaari oli OSMO-hankkeen loppuseminaari. Auditorion täyteinen joukko viljelijöitä paneutui maan kasvukunnon puutteiden tunnistamiseen ja kasvukunnon hoidon mahdollisuuksiin. Seminaarissa kuultiin OSMO-hankkeessa yliopistotutkijana toimineen Tuomas Mattilan kaksi esitystä, joita täydensivät viljelijäkokemukset, neuvonnan puheenvuoro sekä muiden asiantuntijoiden esitykset.

Miksi tämä rukiin oras kasvaa huonosti pyörän raiteiden kohdalla? Ja miksi tämä toinen rukiin oras kasvaa paremmin raiteissa? Miksi peruna kasvaa huonosti tällä lohkolla? Ja miksi peruna kasvaa hyvin tällä toisella lohkolla? Miksi tällä pellolla seisoo vesi? Ja miksi tällä pellolla maan on samanaikaisesti kuivaa?

Tällaisilla kysymyksillä johdatteli OSMO-hankkeen vetäjä Jukka Rajala seminaarin osanottajia päivän teemaan.

Rajala Jukka: Pellot kuntoon viljelijöiden, neuvojien ja tutkijoiden yhteistyöllä – seminaarin avaus 27112019

Jukka Rajala, OSMO-hankkeen projektipäällikkö, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Huippusatoja tuottava Kari Alasaari korosti sitä, että perusasioiden tulee olla pellossa kunnossa, jotta voidaan päästä huippusatoihin. Lohkolla rukiin keskisato voi olla lähes 7000 kg/ha, mutta satokartta näyttää lohkon heikoimmissa osissa alle 4000 kg/ha satoja, ja parhaat osat tuottivat yli 11 000 kg/ha. Kumpi on helpompaa, panostaako huippusatojen nostamiseen entisestään? Vai pyrkiä tunnistamaan lohkon heikompien osien kasvukunnon puutteet ja korjaamaan niitä?

Alasaari Kari: Maan kasvukunnon merkitys huippusadon tuottamisessa 27112019

Kari Alasaari, viljelijä

Mattila Tuomas: Mikä pelloissa vikana – maan kasvukunnon haasteet 27112019

Tuomas Mattila, yliopistotutkija/OSMO-hanke, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Räisänen Mikko: Boorin merkitys, eri kasvien tarve ja boorin tarpeen turvaamisen vaihtoehdot 27112019

Mikko Räisänen, tutkimusjohtaja, Ecolan Oy

Sandelin Petter: Miten suorakylvössä ollut lohko saatiin kuntoon ja sopivaksi syysviljan viljelyyn? 27112019

Petter Sandelin, viljelijä

Mitä eväitä Osmo on tarjonnut neuvonnalle viljelijöille vietäväksi?

Luokkakallio Jari: OSMO hankkeen matkassa, uusia eväitä neuvontaan 27112019

Jari Luokkakallio, kasvintuotannon asiantuntija, ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Mattila Tuomas: Miten kasvukuntoa kehitetään? - Lisää typpeä vai parempi kasvukunto? 27112019

Tuomas Mattila, yliopistotutkija, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Käytännön vinkkejä viljelytekniikan monipuoliseen höydyntämiseen mangaanin käyttökelpoisuuden parantamiseksi antoi Veera Manka Helsingin yliopistosta.

Manka Veera: Käytännön vinkkejä mangaanitalouden hallintaan - Voiko viljelijä vaikuttaa mangaanin biosaatavuuteen? 27112019

Veera Manka, MMK, Helsingin yliopisto

Biohiilessä on valtava pinta-ala, koska sen rakenne on kokonaan huokoinen.  Siksi se voi varastoida suuria määriä ravinteita ja vettä kasveille käyttökelpoiseen muotoon.  Seon myös erinomainen kasvualusta mikrobistolle. Biohiili on ikäänkuin tyhjä akku, joka on tarpeen ladata ennen käyttöönottoa. Kätevä tapa käyttää biohiiltä on käyttää se karjasuojan tai lantalan kautta. Sitä lantaan lisäämällä saadaan lannasta parempi hyöty ja vähämultaisia maille hyvää maanparannusaineita.

Suutari Markku: Biohiili lannan ja ravinteiden parannusaineena 27112019

Markku Suutari, toimitusjohtaja, Carbons Finland Oy

Kivijauheet kuten zeoliittii, vermikuliitti ja biotiitti voivat huokoisen tai kerroksellisen rakenteen ansiosta pidättää suuria määriä esimerkiksi ammoniummuotoista typpeä. Lannasta typen hävikit pienenevät näin varastoinnin aikana. Kasvit kasvavat paremmin kivijauheita sisältävällä lannalla lannoitettaessa kertoi  tutkija Taina Laiho Turun yliopistosta. Kivijauheiden käyttö lannan seassa on etyisen hyödyllistä vähämultaisilla karkeilla kivennäismailla.

Laiho Taina: Kivijauheiden hyödyntäminen lannan ravinteiden kierrätyksesä 27112019

Taina Laiho, erikoistutkija, Turun yliopisto ja projektipäällikkö NanoGeo Finland Oy

Erkkilä Timo: Mitä olen oppinut maan kasvukunnon hoidosta OSMO-hankkeen aikana? 27112019

Timo Erkkilä, viljelijä

Lue lisää OSMO-hankkeesta ja maan kasvukunnon hoidosta.