OSMO – Kunnande och verktyg för resurseffektiv skötsel av jordhälsa 2015-2019

OSMO – Kunnande och verktyg för resurseffektiv skötsel av jordhälsa genom samarbete (Osaamista ja työkaluja maan kasvukunnon resurssitehokkaaseen hoitoon yhteistyöllä) – projektet 2015-2019 organiserar den bästa informationen och kunnandet om skötsel av jordhälsa åt jordbrukare samt utvecklar metoder och verktyg för skötsel av jordhälsan.
Utgångs­punkt

Jordbrukets främsta resurser är jordbrukarens kompetens och jordhälsan. Åkerjorden är ett komplicerat system och för att uppnå en heltäckande kontroll krävs det ny kunskap samt nya verktyg och praxis.

 

Målgrupp

Jordbrukare som är intresserade av att förbättra jordhälsan och sköta åkerjorden resurseffektivt.

Mål

Huvudmålet: Öka resurseffektivitet genom att sköta jordhälsan i sin helhet.

Delmål:

 • Förbättra utvärdering av jordhälsan
 • Förbättra jordbrukarnas kunskaper om jordhälsa
 • Erbjuda jordbrukarna goda praktiska möjligheter att sköta sina åkrars jordhälsa
 • Sprida och förbättra kunskap och medvetande om jordhälsa.
Pro­jek­tets de­lar

1. Utveckla utvärderings- och underhållsmetoderna av jordhälsan inom försöksgårdsnätverket.

 • Bekanta dig med OSMO forskningen och
 • publicerade försöksrapporter och –artiklar (på finska).

2. Förbättra jordbrukarnas kunskap om jordhälsa genom att ordna utbilningstillfällen, evenemang och kompetensgrupper.

 • Dessutom stöder man skapande av gårdsspecifika planer för skötsel av jordhälsa.
 • Bekanta dig med utbildingarna.

3. Verktygslådan: Utveckla verktygen och producera material för att underlätta planeringen av skötsel av jordhälsan.

 • Bekanta dig med publicerade
 • verktyg, (på svenska)
 • faktablad och
 • annat material i verktygslådan (på finska).

4. Sprida information om jordhälsa på fältdagar, seminarier, i yrkestidningar och på webbsidor.

 • Läs Artiklar och
 • Nyheter (på finska).
Imple­men­te­ring­sområ­de, verks­täl­la­re och fi­nan­sie­ring

Implementeringsområde: Södra Österbotten, Satakunta, Egentliga Finland och Nyland

Verkställare: Helsingfors Universitet Ruralia-Institutet, ProAgria Etelä-Pohjanmaa och ProAgriaLänsi-Suomi

Finansiering: Egentliga Finlands NTM-central, Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020/Vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen erillisrahoitus, Eurofins Markkarteringstjänst Ab, Soilfood Oy, Tyynelän maanparannus Oy, Ecolan Oy, Luomusäätiö och Rikalan säätiö samt Jordbrukare.

Tillägginformation: Jukka Rajala, projektchef, Helsingfors universitet Ruralia-institutet Lönnrotsgatan 7, 50100 St. Michel, 044-303 2210, jukka.rajala@helsinki.fi

Ladda ner OSMO-broschyren (på finska)

Titta på OSMOs presentationsvideon

OSMO-project in english

OSMO-affisch (på finska)

Läsa mer om OSMO  (på finska)

Sidan: Jukka Rajala