OSMO esil­lä EU-ta­sol­la esi­merk­ki­hank­kee­na

OSMO-hanke on päässyt vesiensuojelun esimerkkihankkeena esittelyyn Euroopan laajuisen maaseutuverkoston sivuilla.

European network for Rural Development ENRD tekee työtä eri toimijaryhmien kanssa kannustaen ja nostaen esiin hyviä esimerkkejä sekä laatien ehdotuksia EU:ssa päätöksiä tekeville elimille.

ENRD tekee työtä erityisesti vesi- ja maaperäasioiden parissa nostaen esiin hyviä esimerkkejä.

Hyvien esimerkkien esiin nostaminen tähtää resurssitehokkuuden parantamiseen. Painopisteitä ovat maan hyvä hoito ja kestävä hiilitalous sekä veden käytön tehokkuus.

OSMO-hanke on nostettu Suomesta esiin ENRD:n julkaisuissa esimerkkinä hyvästä vesien ja maansuojelun hankkeesta. OSMO hanke pyrkii parantamaan viljelijöiden osaamista maan kasvukunnon hoidossa ja parantamaan siten resurssitehokkuutta jä vähentämään ravinnekuormitusta vesistöihin.

European Network for Rural Development (ENRD) edistää tiedonvaihtoa siitä kuinka EU:n maaseudun kehittämispolitiikka, kehittämisohjelmat, hankkeet ja muut aloitteeet toimivat käytännössä ja kuinka niitä voidaan parantaa parempien tulosten aikaan saamiseksi.

Lisätietoja:

European network for Rural Development

Lue lisää OSMOsta ja tutustu muihin maan kasvukuntomateriaaleihin

Sivun toteutus: Jukka Rajala