MARA-kortti maan rakenteen aistinvaraiseen arviointiin

Maan kasvukunto on monipuolinen ja vaikeasti mitattava kokonaisuus, joka kattaa biologisia, kemiallisia ja fysikaalisia osatekijöitä. Se vaikuttaa ratkaisevasti saavutettuihin satotasoihin ja edelleen käytettävien tuotantopanosten hyötysuhteisiin, viljelyn kannattavuuteen ja ympäristövaikutuksiin. Kasvukuntoa voi jokainen selvittää myös omatoimisesti pellolla uuden työkalun avulla.
MARA-kortti

Maan rakenteen aistinvarainen arviointi (MARA) -korttiin on koottu selkeät ohjeet maan rakenteen määrittämiseksi viiten viljavuusluokkaan.

Ohjeet maan rakenteen aistinvaraiseen arviointiin on tuotettu osana OSMO-Osaamista maan kasvukunnon hoitoon-hanketta, jota toteuttavat Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja ProAgria Länsi-Suomi

Tulosta ohjeet:

Tutustu myös:
Peltohavaintoja – Aistinvarainen tarkastelu maan kasvukunnon mittarina. Tuomas J. Mattila, Jukka Rajala ja Ritva Mynttinen: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Raportteja 197. 60 s. pdf, 3,5 Mb

Maan ra­ken­teen ais­tin­va­rai­nen ar­vioin­ti (MARA)

Ajankohta: kasvukaudella tai välittömästi kasvukauden jälkeen, kun maa on sopivan kuivaa ja murenee (muokkautuu).

 • Ota useampia näytteitä samantyyppisiltä lohkon osilta, vähintään 3-5 kpl
 • Kaiva pellosta lapion levyinen ja syvyinen noin 15 cm paksu pystysuuntainen mahdollisimman murtumaton näyte.
 • Aseta näyte lapiossa vaakasuoraan maan pinnalle tai alustalle.
 • Avaa näytettä varovasti käsin.

Havainnoitavia asioita:

 • Kerroksellisuus
 • Murut, kokkareeet ja paakut
 • Murujen laatu (pyöreähköjä ja huokoisia aitoja muruja vai tiiviitä särmikkäitä monisärmiöitä)
 • Kokkareiden koko, muoto ja murenemisherkkyys sormin ja käsin puristellen.
 • Juuriston kasvutapa ja tuuheus
 • Maan huokoisuus
 • Lierojen esiintyminen
 • Maan väri – sinertävät sävyt kertovat hapettomuudesta
 • Arvioi erikseen jokaisen eri kerroksen rakennetta ja anna pisteitä Maan rakenteen aistinvarainen arviointi (MARA)-kortin ohjeiden ja esimerkkikuvien avulla.

Lue lisää OSMOsta ja tutustu muihin maan kasvukunto -materiaaleihin