Maan rakenteen hoito: Osa 2. Tiivistymisriskien pienentämissuunnitelma

Ison maitotilan tiiviille savimaan lohkolle laadittiin tiivistymisriskien vähentämissuunnitelma. Säilörehun korjuu noukinvaunulla, lannan levitys, kyntö ja viljan puinti ovat tärkeimpiä tiivistymisriskiä lisääviä töitä tilan tasaisilla savipelloilla, jotka ovat herkkiä tiivistymään.
Tilan merkittävimmät tiivuistymisriskit

Esimerkissä tarkastellaan eri koneiden rengaspaineiden alentamismahdollisuuksia paremmilla rengasvalinnoilla. Suunnitelma on osa OSMO-hankkeessa tuotettuja materiaaleja.

Peltomaa tiivistyy, kun sen kantokyky ylittyy. Savimailla maan kosteus ja koneiden paino aiheuttavat suuren riskin pellon tiivistymiselle. Isolla tilalla koneet ovat raskaita. Tehokkuudesta huolimatta kaikille lohkoille ei aina mennä optimioloissa. Joko maa on liian märkää tai sadossa sekä laadussa tulee huonon ajoituksen takia tappioita. Työkoneiden rengasvalinnoilla pyritään optimoimaan matala rengaspaine peltoajossa ja samalla kestävyys maantieajossa.

Pääosa tilan nurmirehuista korjataan 2-akselisella Strautmann TeraVitesse noukinvaunulla. Täydellä kuormalla painoa on 19 000 kg, josta tulee vaunun neljälle 800 mm pyörälle 4750 kg kuormitus. Kärryä vetävälle traktorille (paino 8000 kg) tulee taka-akselille lisäksi noukinvaunun aisapainoa 5000 kg. Traktorin takapyörille 710/R42 tulee 5075 kg kuorma. Tiivistymisriskejä havainnollistetaan yläkulman kuvassa, joka on tehty OSMO-hankkeen tuottamalla Tiivistymisriskilaskurilla.

Eri rengasvaihtoehtojen ja eri rengaspaineiden vaikútuksia tiivistymisriskeihin tarkasteltiin Terranimo-ohjelmalla. Eri renkaiden ja rengaspaineiden vaikutuksesta maan tiivistymisriskiin kuva alla.

Liete- ja kuivalannan levitys sekä viljan puinti sekä kyntö ovat tilalla muita merkittävimpiä tiivistymisriskejä aiheuttavia töitä.

Mahdollisuuksia tiivistymisriskien pienentämiseen löytyy, kun niihin paneudutaan.

Lue koko suunnitelma:
Maan rakenteen hoito – Kuivatuksen parantaminen ja tiivistymisriskien pienentäminen

Osa 2. Tiivistymisriskien pienentämissuunnitelma 2019. Ajosenpää ja Rajala.pdf

Tutustu myös:
Osa 1. Kuivatussuunnitelma ongelmalohkolle 2019. Ajosenpää, Rajala ja Laine.pdf

Ajosenpää H.: Miten pienentää tiivistymisriskejä esimerkkitilalla 12122019