Maan kasvukunnon hoitoa Saarimaan tilalla

Maan kasvukunnon hoitoa Laihialla Saarimaan tilalla esittelee Jussi K. Niemistö seuraavassa PP-diaesityksessä.
Kolmikertainen viljasatokilpailun voittaja panostaa suuresti maan peruskuntoon ja rakenteeseen.
Huo­lel­li­sel­la suun­nit­te­lul­la pie­nin ra­ha­me­noin

Kuivatuksen tulee olla hyvä. Salaojituksia on tilalla täydennetty omatoimisesti jo 1970-luvulta lähtien. Tavoitteena on saada tasainen kuivatus koko lohkolle.

Maan rakenne on kalkitusten ohella tärkeä perusta hyvälle sadolle. Kyntöantura rikotaankin kynnön yhteydessä käyttämällä auroissa jankkuriteriä.

Kylvömuokkaus EU-äes on omaa suunnittelua ja tuotantoa. Koko kylvöpohja muokataan kerta-ajolla. Äes pitää työsyvyyden automaattisesti yksinkertaisen säätöautomaatikan ansiosta.

Aluskasveja on ollut käytössä useita vuosia. Niistä on hyviä kokemuksia.

Huolellisella suunnittelulla on pienin rahamenoin panostettu paljon maan kasvukunnon hoitoon.

Tutustu lähemmin:
Niemisto Jussi K.: Maan kasvukunnon hoitoa Saarimaan tilalla 2017 (pdf, 44 diaa)

Laihian euro on soikea

Lue lisää OSMOsta ja maan kasvukunnon hoidosta