Maan kasvukunnon hoito ilmastoviisauden ytimessä

Hyvässä kasvukunnossa olevalla pellolla maan rakenne on hyvä ja tuotantopanosten, kuten ravinteiden, hyötysuhteet muodostuvat hyviksi. Multavuuden säilyttäminen ja jopa lisääminen ovat mahdollisia. Jukka Rajala esittelee seuraavassa OSMO-hanketta, tilakokeissa tehtyjä havaintoja ja tuloksia sekä antaa vinkkejä maan kasvukunnon ja multavuuden parempaan hoitoon.
Diaesitys

Rajala Jukka: Maan kasvukunnon hoito ilmastoviisauden ytimessä  (pdf, 4 MB)
Ilmastoviisaita ratkaisuja maatalouteen nyt ja tulevaisuudessa -seminaarissa 17.10.2018 pidetty esitys.