Maakosketusta ja vetokykyä – mitä kaikkea tulisi tietää renkaista -kurssin materiaalit

Mitkä ominaisuudet ovat tärkeitä maatalousrenkaissa? Mitkä tekijät vaikuttavat renkaan vetokykyyn? Miten pienentää rengaskuormaa? Mm. näitä kysymyksiä käsiteltiin Varsinais-Suomessa pidetyllä OSMO- ja Järki Pelto-hankkeiden järjestämällä Maakosketusta ja vetokykyä – mitä kaikkea tulisi tietää renkaista -kurssilla.

Kurssin avauksessa Jukka Rajala OSMO-hankkeesta korosti maan rakenteen merkitystä ja havainnollisti puutteita maan rakenteessa useilla valokuvilla pelloilta, joilla on vakavia rakenneongelmia. Kun salaojakartta tai ajolinjat nähdään valokuvista ja jopa satelliittikuvista, niin maan rakenteessa on merkittäviä puutteita. Renkaat ovat tärkeä osa vaikuttaa maan rakenteeseen ja laajemmin maan kasvukuntoon.  Rengastuksen suunnitteluun kannattaa panostaa.
Rajala Jukka: Kurssin avaus ja OSMO-hankkeen esittely (diat, pdf)    

JärkiPelto -hanke, Ruponen Olli-Pekka: avaussanat
JärkiPelto -hankkeen loppuraportti

Traktorin vetokyky voidaan optimoida, kun paino jaetaan sopivasti etu- ja taka-akselien kesken ja renkaat on valittu oikein ja rengaspaineet säädetty olosuhteisiin ja Diat työhön sopivaksi, painotti Tapio Riipinen Afcon Oy:stä. 

Lue lisää:

Tuomas Mattila OSMO-hankkeesta esitteli vaihtoehtoja pienentää rengaskuormaa ja maan tiivistymisriskejä. Viljelykierron monipuolistaminen pienentää työhuippuja ja pienentää tarvittavien koneiden kokoa. Eri koneiden työleveydet kannattaa sovittaa yhteen, jotta raskaammilla koneilla voidaan ajaa vuodesta toiseen samoilla urilla. Kevyemmillä koneilla pärjätään myös edullisemmilla renkailla. Hinattavat koneet nostolaitekoneiden asemesta pienentävät tarvittavaa rengaspainetta. Kevättöihin kannattaa valita kevyehköjä koneita.
Mattila Tuomas: Miten pienennän rengaskuormaa ja maan tiivistymisriskejä (diat, pdf)

Excel -laskuri maan tiivistymisen määrittämiseen ja akselipainojen laskemiseen:
Laskurit maan tiivistymisen määrittämiseen

Rengasalan tekninen asiantuntija Åke Boller Micheliniltä kertoi renkaiden valintaan vaikuttavista asioista. Viljelijän kannattaa käyttää vyörenkaita ristikudosrenkaiden asemesta pellolla ja tiellä. Renkaan kantavuus riippuu renkaan tilavuudesta ei vanteen halkaisijasta.  Matalapaine- ja erikoismatalapainerenkaiden kantavuus on tavallisia vyörenkaita huomattavasti suurempi. Renkaita valittaessa on otettava huomioon traktorin teho (esimerkiksi alle 170 hv tai yli 250 hv jne), työ, jota koneella tehdään (esim kyntö, jossa kuorma on iso ja vetokyvyn tulee olla erittäin hyvä). Tulee valita sellainen rengas, jolla voidaan välittää traktorin teho ja kuorma maahan riittävän alhaisilla paineilla, jotta ei aiheuteta maalle vaurioita.

Keskeiset kysymykset renkaiden käytössä ovat: Kuinka usein tarkistat rengaspaineet? Mistä tiedät, mikä on oikea rengaspaine? Kuinka usein tarkistat rengaspainemittarisi? Alhaisia rengaspaineita käytettäessä painemittarin pitää näyttää oikein. Viljelijän on syytä hankkia tarkka painemittari, joka näyttää oikeita lukemia alhaisillakin rengaspaineilla.

Rengaskuormien määrittämiseen yrityksen sivuilta voi ladata laskurin älypuhelimeen akselipainojen määrittämiseen.

Myyntipäällikkö Jari Aspelund Vianorilta kertoi aluksi rengasmerkinnöistä ja eri rengastyyppien eroista. Sitten hän esitteli viljatilan esimerkkikoneisiin maan tiivistymisen kannalta parempia rengasvaihtoehtoja; kevyt kylvötraktori, isompi kyntö- ja äestystraktori, ruiskutustraktori, puimuri ja perävaunu voidaan varustaa paremmilla renkailla, jolloin voidaan käyttää alempia rengaspaineita, kosketusala on suurempi ja maan tiivistymisvaikutus pienenee. Nelivetotraktorissa taka- ja eturenkaiden vierintämatkojen tulee sopia yhteen. Esim kuluneita eturenkaita ei voida vaihtaa uusiin samanlaisiin, koska takarenkaaatkin ovat jo osin kuluneet.

Aspelund Jari: Eri rengastyypit ja niiden merkitys tiivistymisen ehkäisyssä, miten lukea rengasmerkintöjä? (diat, pdf)

Jukka Rajala kertoi esimerkin puimurin renkaiden parantamisesta vaiheittain. Tiivistymiselle herkissä olosuhteissa viljeltäessä tavoitteeksi asetettiin 0,5 barin rengaspaine puimurin eturenkaissa. Halkaisijaltaan entisten renkaiden kokoisia renkaita vertailemalla päädyttiin valitsemaan rengas, jonka kantavuus on riittävä 0,5 bar paineella, ja joka sopii muutoinkin tilan tarpeisiin. Eri renkaiden vaikutusta maan tiivistymiseen vertailtiin Terranimolla.

Rajala Jukka: Millaiset renkaat valitsin ja miksi? (diat, pdf)

Lue lartikkeli: Millaiset renkaat puimuriin ja miksi? - Apua rengasvalintaan. Rajala Jukka, Koneviesti 4 15.3.2018

Maatalousrenkaiden teknisiä tietoja löytyy rengaskäsikirjoista.
Avaa linkkikokoelma 

Rengasraportti sisältää keskeiset asiat renkaiden valinnan tueksi ja esimerkin parempien renkaiden vallinnasta.

Koneketjukohtaisessa tarkastelussa tarvittavia muutoksia havainnollisti  Tuomas Mattila siten, että maan tiivistymisriski pienenee kohtuulliselle tasolle. Koneisiin ja työtekniikkaan on syytä tehdä muutoksia parempien renkaiden valinnan lisäksi.

Jukka Rajala valotti parempien renkaiden valintaa ja vertailua tiivistymislaskurin ja Terranimon avulla.

Mattila Tuomas ja Rajala Jukka: Miten löydän tilalleni sopivimman rengasratkaisun? (diat, pdf)

Lue lehtiartikkeli: Millaiset renkaat puimuriin ja miksi -  Apua rengasvalintaan. Rajala Jukka. Koneviesti 4 15.3.2018

Lue lisää OSMOsta ja maan kasvukunnosta.