Kemiallinen viljavuus ja sen hoito - Osat 1 - 3
Kuuntele ja katso kolmiosainen luento aiheesta, luennoitsijana yliopistotutkija Tuomas Mattila, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Luento on tuotettu OSMO-hankkeessa.
Mitä tar­koi­te­taan maan ke­mial­li­sel­la vil­ja­vuu­del­la ja kuin­ka sitä hoi­de­taan?