Kationinvaihtokapasiteetti-laskurilla parempi hyöty viljavuustutkimuksesta

Mikä on maan ravinteiden varastointikyky? Miten saada parempi hyöty viljavuustutkimuksesta? Kationinvaihtokapasiteetti-laskurilla voidaan laskea maan kationinvaihtokapasiteetti eli KVK.
Ka­tio­nin­vaih­to­ka­pa­si­teet­ti -las­ku­ri

Laskuriin syötetään viljavuustutkimuksen tiedot; maan happamuus, kalsiumin, magnesiumin ja kaliumin määrät sekä maalaji ja multavuus.

Laskuri laskee näiden tietojen perusteella maanäytteen kationinvaihtokapasiteetin (KVK) suuruuden sekä kalsiumin, magnesiumin ja kaliumin keskinäiset osuudet maahan varastoituneista ravinteista.  Laskuri laskee myös mainittujen ravinteiden yli- tai alijäämän tavoitetilaan verrattuna. Viimeisiin sarakkeissa näkyy maanparannukseen tarvittavat kalsiittikalkin, dolomiittikalkin, biotiitin ja kipsin määrät.

Kationinvaihtokapasiteetti -laskurin ja sen käyttöä taustoittavan raportin ovat laatineet yliopistotutkija Tuomas Mattila ja erikoissuunnittelija Jukka Rajala Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista  osana OSMO-hanketta.

Versiossa 2018.2 on kipsin suosituksia päivitetty.

Lataa koneellesi:

Perehdy Kationinvaihtokapasiteetin laskentaan ja Kationinvaihtokapasiteetti-laskurin käyttöön oheisesta raportista:

Kationinvaihtokapasiteetin määritys ja käyttö viljavuusanalyysin tulkinnassa. Mattila ja Rajala. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Raportteja 179. 36 s.