Infokort: Goda råd för skötsel av jordhälsan

OSMO-projektet har producerat infokort som presenterar metoder för god skötsel av jordhälsan.

Infokorten finner du på Biblioteket för öppna lärresurser som en samling OSMO-infokort samt under enskilda länkar i listan nedan.
Fy­si­ka­lisk markbör­dig­het

Mark­struk­tur

(OBS! aoe.fi >>"Valitse kieli" >>sv)

Hur kan man definiera markstrukturen med hjälp av sinnena?

Hur kan man förhindra markpackning genom att tajma arbetena bättre, planerad växtföljd och anpassning av maskinkedjorna till växtföljden?

Hur kan aggregatstabiliteten definieras?

Torr­lägg­ning

Vad kan man göra för att styra ytavrinningen och forma åkerns yta?