Fysikaalinen viljavuus ja sen hoito – Osa 2 Tiivistymisriskien pienentäminen koneketjujen suunnittelulla

Mitä tiivistyminen maksaa? Miten tiivistymisen aiheuttamia haittoja voisi pienentää koneketjujen suunnittelulla? Miten tiivistymisriskejä voi pienentä alentamalla rengaskuormia? Miten tiivistymisriskejä pienentäviä koneketjuja suunnitellaan käytännön tilalle?

Näihin kysymyksiin vastaa yliopistotutkija Tuomas Mattila OSMO-hankkeelle tekemässään esityksessä.

Mat­ti­la Tuo­mas: Fy­si­kaa­li­nen vil­ja­vuus ja sen hoi­to – Osa 2 Tii­vis­ty­mis­ris­kien pie­nen­tä­mi­nen ko­ne­ket­ju­jen suun­nit­te­lul­la. 2018.

Osa 1 – Tiivistymisen hinta ja rengaskuormien pienentäminen. Dia-esitys, pdf, 1,8 MB
Osa 1 Ääniversio, 16 min

Osa 2 – Tiivistymisriskien pienentäminen alempien rengaskuormien avulla. Diaesitys, pdf, 1,2 MB
Osa 2 Ääniversio, 15 min

Osa 3 – Esimerkkinä Tuorlan koulutilan koneketju. Diaesitys, pdf, 1,8 MB
Osa 3 Ääniversio, 23 min

Lue lisää OSMO-hankkeesta ja maan kasvukunnon hoidosta.