Fysikaalinen viljavuus ja sen hoito – osa 1. Kuivatus

Vesi- ja happitalous ovat ratkaisevia perusasioita maan kasvukunnolle. Mutta näiden osalta pelto voi olla monella tapaa rikki. Vesi ei pääse pois pellolta. Vesi ei pääse salaojiin tai pois muokkauskerroksesta. Ruokamultakerroksen rakenne on huono.
Puutteiden tunnistaminen

Seuraaviin kysymyksiin on syytä etsiä vastauksia pellon kuivatuksen puutteiden selvittämiseksi:

  • Miten vesitalous toimii eri lohkoilla?
  • Onko tarvetta reunaojien avaamiselle?
  • Onko tarvetta salaojitukselle?
  • Onko tarvetta pinnanmuotoilulle?
  • Onko tiivistymiä?

Puutteiden tunnistamisen jälkeen korjaavat toimet pitää sovittaa kunkin lohkon ja lohkon osan puutteisiin. Myös korjaavien toimien järjestys on syytä harkita.

Ensin laitetaan kuivatus kuntoon, sitten ehkäistään maan tiivistyminen ja korjataan pellon tiivistymät, ja kolmanmneksi huolehditaan hyvästä mururakenteesta.

Mattila T. Fysikaalinen viljavuus ja sen hoito – osa 1. Kuivatus 2019, Diat (pdf), 28 s.

Mattila T. Fysikaalinen viljavuus ja sen hoito – osa 1. Kuivatus 2019, Ääniversio 23 min

Lue lisää OSMO-hankkeesta ja maan kasvukunnon hoidosta.