Eloisa pelto opastaa muhevampaan maaperään

ELOISA PELTO -opas on kaikille, jotka haluat saada peltonsa jälleen eläväksi ja tuottavaksi, ja kaikille jotka painivat ruovikon niiton tai ruo’on niittomassan sijoituksen kanssa, ja kaikille, jtka haluavat yleisesti ymmärtää enemmän maaperän ja sen toiminnan elintärkeästä roolista maapallollamme. Opas on tuotettu Ruokopelto-hankkeessa.
ELOI­SA PEL­TO -opas

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen ja Baltic Sea Action Groupin yhteisessä Ruokopelto-hankkeessa (2015 – 2017) kokeiltiin ruo’on käyttöä pellonparanteena. Mukana oli neljä aiheesta innostunutta tilaa, joilta saatiin hankkeen kokeiluja varten käyttöön sekä koelohko että verrokkilohko. Ruokosilppua lisättiin koelohkoille kahtena peräkkäisenä syksynä, ja maanäytteiden perustella saatiin viitteitä siitä, että ruoko lisäsi eloperäisen aineksen määrää pellossa, kun sitä levitettiin kahtena peräkkäisenä vuonna. Hankkeen aikana saatiin myös arvokasta kokemusta ruo’on korjuuketjusta, ja havaittiin jälleen kerran, kuinka tärkeää paikallinen aktiivisuus ja yhteistyö onkaan.

Ruokopelto-hankkeessa tuotettiin viljelijäopas eloperäisen aineksen lisäämisestä maahan, mutta opas käy yhtä hyvin kenelle tahansa aiheesta kiinnostuneelle. Lisäksi esitteestä saa vinkkejä ruovikon niittoon ja ruo’on peltokäyttöön liittyen. Opas on ladattavissa osoitteesta:

Lataa opas: ELOISA PELTO - Ruokopelto-hankkeen opas muhevampaan maaperään