Yh­teis­työl­lä ko­ti­mais­ta luo­mua ruo­ka­pöy­tiin Pir­kan­maal­la

Luomuketjun vahvistamisessa yhteistyön sujuvoittaminen on kehittämisen avain. Yhteistyötä tulisi vahvistaa sekä tuottajien kesken että tuottajien, jalostajien, ammattikeittiöiden ja kaupan kesken. Näin todettiin päättyvän ProAgria Pirkanmaan luomu- ja lähiruokahankkeen Ketju pelaa yhteen –seminaarissa torstaina 9.2.2012 UKK-instituutissa Tampereella.
Kaup­pa ja am­mat­ti­keit­tiö val­mii­na luo­mun tar­jon­taan

– Luomun myynnin kehitys näkyy eri tuotteissa ja eri tuoteryhmissä eri tahtiin. Varsinkin kotimaisen luomun kysyntä on kasvanut myös lähiruokakeskustelun ansiosta. Tarjotkaa vain rohkeasti tuotteita myyntiin, kannusti seminaarissa Pirkanmaalta Lahteen siirtynyt kauppias Marko Laaksonen.

– Lihan ja tuoreen leivän kysyntää olisi enemmänkin, lihassa hintaero tavanomaiseen on iso, leivissä pieni, hän kuvasi tilannetta omassa marketissaan. Lisäksi kauppias toivoo, että tuottajat antaisivat vastauksen asiakkaiden useimmiten esittämään kysymykseen, mitä hyötyä on luomun valinnasta.

Linkosuon Kahvilat oy:n juhlapalvelupäällikkö Anne Sulkakoski korosti erityisesti, että yhteistyötä tuottajien kanssa tarvitaan ensisijaisesti tuotteiden saatavuuden ennakointiin. Esimerkiksi häätapahtumassa suosituinta luomu&lähiruokamenua voidaan tarjota vain juuri se määrä, johon raaka-aineet varmasti löytyvät.

Yh­teis­työs­tä mer­kit­tä­viä hyö­ty­jä tuot­ta­jal­le

Tilojen välinen yhteistyö edistää ravinteiden kierrätystä ja varmistaa kotimaisen luomurehun saatavuutta. Tuotannon laajentuessa koneiden yhteishankinnat sekä urakointi tasaavat niin kiinteitä pääomakuluja kuin työhuippuja.

– Se on värikästä, kun useamman tilan tuottajat kerääntyvät keskustelemaan parhaista käytännöistä. Siinä ideat ja kokemukset tulee jaettua suoraan hyötykäyttöön, kertoi luomumaitotilallinen Jaakko Suominen terveisinä Varsinais-Suomesta.

Värikästä tai ei, yhteistyöstä syntyy myös eri mittareilla kannattavaa toimintaa. Suomisen tilalla kannattavuus paranee yhteistyötiloilta hankittavan rehun määrän ja laadun sekä eläinten hyvinvoinnin kautta.

Sami Kuoppamäki kertoi Kymenlaaksossa luomuviljelijöiden ottaneen markkinat omiin käsiin. Yhteisillä hankinnoilla ja sopimuksilla jalostajien suuntaan viime vuodelta kertyi eurojen lisäksi yhteisen toiminnan malli. Uusi osuuskunta pistettiin hiljattain pystyyn ja toiminnan järjestäytymisen jälkeen ollaan valmiita yhteistyöhön myös oman alueen ulkopuolella.

– Kokemukset ovat olleet todella hyviä. Tuottajat ovat sitoutuneet yhteiseen tekemiseen ja ostaja on ollut tyytyväinen saamaansa palveluun. Kunhan saamme toiminnan raamit valmiiksi, niin kuulette meistä lisää, Kuoppamäki lupasi.

Luo­mun mah­dol­li­suu­det näh­ty myös maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riös­sä

Seminaarin päätteeksi maa-ja metsätalousministeriön valtiosihteeri Risto Artjoki linjasi valtiovallan näkemyksiä luomualan kehittämiseksi. Tukien ja maaseuturahastosta jaettavien hankerahoitusten lisäksi ministeriön työpöydällä on CAP uudistus. – Kasvava luomutuotanto on vastaus kysyntään, luomu tukee myös Itämeripolitiikkaa ja maaseudun monimuotoisuutta, summasi valtiosihteeri ja kertoi pienenä yksityiskohtana, että ulkoministerille on mietitty jotain sopivaa tuliaista ulkomaan vierailulle.

– Ehdottakaapa, mitä eriomaista luomua laitamme ministerin käsimatkatavaraan seuraavalle reissulle, kannusti Artjoki.

Maa­kun­nis­sa tar­vi­taan vies­tin­vie­jiä

Pirkanmaan luomu- ja lähiruokahanke on edesauttanut luomutuotteiden tarjontaketjujen toimivuutta ja luomutuotantoon siirtymistä. Siirtyviä maatiloja on opastettu ja osaamista lisätty koulutuksin ja opintomatkoin. Lähi- ja luomuruoan tuottajat on kartoitettu hyödyntämällä kylien omia verkostoja ja tiedotustyötä on tehty koko ruokaketjussa; myös keittiöissä, kouluissa ja kauppapaikoilla.

Luomu on lisääntynyt Pirkanmaalla koko hankeajan. Maakunnassa on nyt 417 luomutilaa, joista 71 tilalla harjoitetaan myös luomukotieläintuotantoa. Luomuviljelty pinta-ala on 16 900 hehtaaria.

Lisätietoja: projektipäällikkö Sari Hiltunen, ProAgria Pirkanmaa, p. 050 561 8369.