Stockmann-herkkukaupan näkemyksiä luomuruuan tulevaisuudesta

13.10.2010 Kestävä kehitys, ruuan eettisyys ja ekologinen tuotantotapa ovat kasvavassa määrin tärkeitä osia Stockmannin ruokastrategiassa. Luomutuotteiden myynnin osuus Suomen markkinoilla on ollut selvästi eurooppalaista keskivertoa vähäisempää. Merkittävä muutos on tapahtumassa, lähi- ja luomuruoka kiinnostaa entistä useampia kuluttajia.
Luo­mu­kau­pan haas­teet

Kuluttajatutkimukset ovat vuosia kertoneet kasvavasta kiinnostuksesta luomuruokaan. Ja vasta nyt on selvästi nähtävissä muutos myös arjen päivittäisissä ruokavalinnoissa. Stockmannin saamat asiakaspalautteet kertovat samanlaisesta kiinnostuksesta lähi- ja luomuruokaa kohtaan.

Luomutuotteiden pienet tuotantomäärät, pirstaleiset markkinat, vaihteleva laatu ja jakeluketjut ovat niitä haasteita joita pitää kehittää ja löytää niihin toimivat ratkaisumallit.

Stockmannin kannalta on ensiarvoisen tärkeää löytää sellainen yhteistyökuvio tuottajien ja kaupan väillä, joka takaa tuotteiden tasaisen saatavuuden, korkean laadun, sekä toimivat keräily ja jakelukanavat. Kaupan kannalta ei ole mahdollista ja kustannustehokasta hankkia tuotteita laajasti yksittäisiltä tuottajilta, joten keräily ja jakeluyksiköiden kehittäminen on yksi tärkeimmistä kehityskohteista ja se pitää saada kuntoon tasaisen kysynnän aikaansaamiseksi. Hinnalla on aina merkitystä, mutta jos tuote on maukas ja laadukas, siitä kauppa sekä kuluttaja on valmis maksamaan lisähintaa, jos sillä on selkeä lisäarvo.

Asiakkaat ovat löytäneet maitotaloustuotteet, jauhot, myslit, sen sektorin tuote repertuaarin kehitystyötä ja jatkojalostusta kannattaa pohtia. Ranskalaiset laadukkaan luomujuustot ovat kutkuttaneet asiakkaiden makuhermoja. Miksi ei siis myös suomalaisilla luomujuustoilla olisi kysyntää?

Korkealaatuisten vihannesten, juuresten, hedelmien ja marjojen saatavuus on yksi keskeisempiä luomukaupan haasteita. Pienet volyymit ja pirstaleiset markkinat ovat syitä miksi tuotanto ei kohtaa kauppaa ja asiakasta. Luomutuottajien sertifioinnista kertominen on yksi kuluttajia kiinnostava asia, silloin voidaan varmistaa miltä tilalta ja miten kasvit viljelty tai eläimet on kasvatettu. Markkinoinnin ja tiedottamisen kehittäminen on tärkeä osa koko luomutuotantoprojektia.

Mah­dol­li­suu­det ja tu­le­vai­suus

Luomutuotteiden kauppa on monestakin syystä satsaus tulevaisuuteen ja uskon, että investoinnit siihen kannattaa. Isommaksi pohdinnaksi ja keskustelun aiheeksi kannattaa ottaa mitä lisäarvoa luomutuotteet antavat? Hiili- ja vesijalanjälki merkinnät voivat tulevaisuudessa vaikuttaa useampien kuluttajien ostopäätöksiin, joten siitä kertominen on toivottavaa.

Pakkaamattomuus on osa luomutuotteiden ideologiaa. Stockmann myy tuoretta pihvi-, porsaan-, ja karitsanlihaa palvelutiskeiltä, joilta kuluttajien on helppo saada myyjiltä lisätietoa tuotteista. Hedelmä- ja vihannestuotteista osa on pakattuja. Tulevaisuudessa etsimme sinnekin pakkaamattomia tuotteita entistä enemmän. Jos luomutuotteet pakataan, materiaalien pitäisi olla biohajoavia. Pakkaus voi myös olla kaupallisesti houkutteleva pakkaus, mutta sen on syytä olla valmistettu kierrätettävistä materiaaleista.

Yhteiskuntavastuu

Luomukauppa on hyvä nähdä laajemmassa kontekstissa tärkeänä maaseudun bioversiteetin kehittäjänä ja ylläpitäjänä, sekä osana yhteiskuntavastuuta. Hyvänä erimerkkinä tästä on syksyllä 2010 aloitettu yhteistyö Helsingin Stockmannin ja Pernajassa sijaitsevat Kosken kartanon kanssa. Kosken kartanon Hereford luomupihvihärkä on saanut innostuneen vastaanoton korkeaa laatua arvostavissa gastronomipiireissä ja nuorissa lapsiperheissä, jotka arvostavat luomutuotetun ruuan puhtautta.

Stockmann Herkku on myös tulevaisuuden Herkuttelukeidas luomutuotteita arvostaville asiakkaillemme.

Teksti: Teukka Koivisto tuoteryhmäpäällikkö Helsingin Herkku