Ruokapolitiikkaan lisää kuluttajalähtöisyyttä, luomua ja lähiruokaa

20.10.2010 Hallitus antoi eduskunnalle selonteon ruokapolitiikasta lokakuun puolivälissä. Kuluttajalähtöisyyden lisäämistä ruokapolitiikassa pidetään tärkeänä. Hallitus korostaa selonteossa, että julkisen sektorin ruokahankintaosaaminen ja ruokahankintojen riittävät resurssit pitää varmistaa. Ruokakasvatusta, terveyttä edistäviä ruokavalintoja sekä luomu- ja lähiruokaa halutaan edistää.

Luomutuotteiden tarjonnan monipuolisuus sekä vähittäiskauppaan että ammattikeittiöille tulee hallituksen mukaan varmistaa. Luomu- ja lähiruoan käyttöä julkisissa hankinnoissa on tarkoitus edistää.

- Luomuruoan osuus voisi pitemmällä tähtäimellä nousta jopa 30-40 prosenttiin visioi maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila esitellessään selontekoa.

Luomu- ja luonnontuotteiden ketjuyhteistyötä aiotaan edistää mm. tukemalla yhteisten markkinointiorganisaatioiden syntymistä.

Luomu- ja luonnontuotteiden jalostusasteen noston ja viennin kehittämisen edellytykset on tarkoitus varmistaa. Elintarviketutkimuksen kehitystä halutaan edistää kannustamalla verkottumista. Erityisesti aiotaan tukea pienten ja keskisuurten yritysten yhteistyötä sekä parantaa elintarvikelainsäädännön neuvontaa. Elintarvikelainsäädäntöä ja sen toimeenpanoa kehitetään niin, että yritysten toiminnan riskit ja niiden hallinta otetaan paremmin huomioon.

Kuluttajien tietoisuutta kulutuksen ympäristö- ja työllisyysvaikutuksista on tarkoitus parantaa. Käyttöön pyritään saamaan hiilijalanjälkimerkinnät. Ruoan ilmastovaikutusta pyritään vähentämään tuotantomenetelmiä kehittämällä.

Suomalaiseen ruokaketjuun halutaan myös luoda varmistettu jäljitettävyys- ja vastuullisuusjärjestelmä.

Selonteossa on listattu noin 50 toimenpidettä, joiden avulla toteutetaan ruokastrategian tavoitteita lähivuosina.

Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta (pdf)

Huomisen ruoka – Esitys kansalliseksi ruokastrategiaksi