Paimenkoiran käyttö karjatilalla

Paimenkoira on verraton apulainen karjatiloilla. Miten siirtää eläimet laitumelle ja lohkolta toiselle? Miten siirtää eläimiä navetassa lypsylle ja lypsyltä pois sekä osastosta toiseen? Paimenkoira korvaa enemmän kuin yhden ihmisen kotieläinten hoidossa. Luomumaidontuottaja Heikki Teittinen on paneutunut paimenkoirien käyttöön ja koulutukseen.
Koi­ra lyp­sy­kar­ja­ti­lan töis­sä

Heikki Teittinen tekee paimenkoirien koulutustoimintaa ensisijaisesti talvella, lokakuusta huhtikuuhun. Silloin Heikin luona käy koulutettavana 5 – 6 työlinjaista Bordercollie- ja / tai Kelpie-rotuista koiraa koko ajan, ja niiden ohjaajat. Ohjaajan kouluttaminen on yhtä tärkeää kuin koiran. Muumaassa erikoistutaan nimenomaan nautojen kanssa harjoitteluun, itse koulutus ei eroa perusteiltaan onko tarkoitus paimentaa lampaita vai nautoja.

Heikki itse on harjoittanut paimenkoiran ja itsensä kouluttamista noin 15 vuotta. Koulutustoiminta painottuu talveen, koska kesäkaudella Heikki panostaa paimenkoirakilpailuihin. Hän kisaa koiransa Pepin kanssa Suomen, Pohjoismaiden ja Euroopan mestaruuskisoissa. Kilpailuissa paimennustaidot näytetään lampaiden kanssa.

Paimenkoiran eläinten ohjaaminen perustuu koiran liikkeisiin ja katseella käskemiseen, naudan reaktio sen omiin vaistoihin.

Koi­ra lyp­sy­töis­sä

Päivittäin yksi koira on mukana navetassa lypsyaikaan 4 – 6 tuntia. Koira ohjaa lehmät parsipihatosta ryhmänä lypsyaseman odotustilaan. Odotustilasta edelleen eteenpäin lypsyasemalle ja sieltä lypsyn päätyttyä hyvässä järjestyksessä pois käytäviä pitkin parsipihatto-osastolle.

Koiran tehtävä on läsnäolollaan pitää yllä lypsylle siirtymisen rytmiä. Koiralta vaaditaan sisätiloissa työskennellessä tarkkuutta, hyvähermoisuutta ja melunsietokykyä. Lisäksi kykyä toimia siitä riippumatta, että sen ohjaajana olevan lypsäjän koiranohjaustaidot vaihtelevat. Muumaassa on kaksi palkattua työntekijää sekä Heikki ja emäntä Heli, jotka tekevät navettatöitä vakituisesti.

Koiran mukanaolo helpottaa ja nopeuttaa eläinten liikuttelua. Lypsäjä avaa portit ja salvat ja koira ohjaa lehmien eteenpäin liikkumista tarvittaessa.

Koiran rooli on kuin valvovan vartijan, jolla on pamppu vyöllä, on hyvä jos sitä ei tarvitse käyttää, mutta mahdollisuus toimintaan on. Läsnäolo ja koiran auktoriteetti yleensä riittävät. Ilman varsinaista aktiivista paimennustakin lehmät liikkuvat sinne minne pitää ja milloin pitää päivärutiinien mukaisesti.

Eläin­ten siir­rois­sa

Kaikki eläimet käsitellään aina irrallaan, eläimiä ei kytketä ja eikä kuljeteta köydessä.

Koira auttaa yksittäisen eläimen siirrossa siemennysparteen ja kuljetusautoon sekä ummessaolevien lehmien siirrossa kylmäpihattoon ja sieltä takaisin lypsykarjanavettaan.

Nämä kerran vuodessa tapahtuvat siirrot, kun kuljetetaan vain yksi tai kaksi eläintä kerrallaan, ovat koiralle taitotöitä.

Lai­dun­kau­del­la

Kesällä koira kuljettaa hoitajan kanssa eläimiä laitumilla. Eläimet on jaettu 20 – 40 eläimen ryhmiin ja näitä ryhmiä kierrätetään laidunkierron mukaan laitumien osalohkoilla siten, että laitumella riittää aina syömistä.

Kauimmaiset hiehojen laitumet ovat 2 km päässä ja eläimet kävelytetään sinne pelto – ja metsäteitä.

Lypsylehmiä siirretään navetan lähellä päivittäin laitumelle ja takaisin navettaan.

Toimiva koira ja ohjaaja – pari on parempi lauman ohjaaja kuin kaksi ihmistä.

Muumaan lähistöllä on petoja, susia ja karhuja, ja ne aiheuttavat laiduntamiselle riskejä. Tilan eläinten kimppuun ei ole suoraan hyökätty. Pedot lähinnä pelästyttävät hirviä, jotka paetessaan rikkovat aitoja. Siltä varalta että laitumella tapahtuu eläimelle onnettomuus tai eläin karkaa laitumelta kauas, eläimet opetetaan menemään traileriin, jotta ne saadaan kuljetettua kyydissä tarvittaessa.

Eläimet tottuvat jo pikkuvasikoina koirien läsnäoloon, koska koirat ovat aina läsnä navetassa.

Pai­men­koi­rat ovat työ­koi­ria

Lammastiloilla koiran käyttö on yleisempää kuin nautatiloilla. Eläinmäärän lisääntyessä käyttö yleistyy edelleen. Nautatilalla työtä tekevä paimenkoira on vielä poikkeuksellista.

Koirat on opettava työkoiriksi jo pennusta lähtien. Työlinjainen bordercollie pitää kouluttaa, koska niillä on vahva paimennusvaisto, jota eläin tahtoo toteuttaa. Kouluttamattomana ja hallitsemattomana paimenkoira voi olla jopa vaarallinen, häiritsee eläimiä ja voi uhata jopa ihmisten turvallisuutta.

Koiralle laumajärjestys on tärkeä, ihmisen on oltava johdonmukainen laumanjohtaja.

Isolla lypsykarjatilalla, kuten 250 eläimen Muumaan tilalla, on oltava kolme koulutettua työkoiraa koko ajan. Koiralle on oltava tuuraaja, koska koirat ovat loukkaantumisalttiita työssään. Koiran tavallinen työikä on 7-8 vuotta. Nuoria koiria on oltava kasvamassa uudistukseen.

Pai­men­koi­ran han­kin­ta

Suomen paimenkoirayhdistys pitää työkoirarekisteriä, jonka avulla koiran ostamista harkitseva saa tietoa mistä saa oikeita työtä tekevien koirien pentuja. Yhdistyksessä toimii myös pentuvälitys.

Yhdistyksen kautta löytyvät myös omalla alueella olevat koirien koulutuspaikat ja aluevastaavat. Aluevastaavia on 10 ja näin koko Suomi on katettuna.

Lisätietoja paimenkoirista www.muumaa.fi

Teksti: Heikki Teittisen haastattelun pohjalta koonnut Brita Suokas 23.3.2011