Luomusikatilalla eläinten hyvinvointi Ruotsin huippua

Ruotsin osuuskauppa Coop:n vuosittain jaettava 10 000 euron Änglamark-palkinnon saajaksi valittiin tänä vuonna Maria ja Anders Engvallin Forsan tila. Kilpailun teemana oli tänä vuonna eläinten hyvinvointi maataloudessa. Ehdokkaita kilpailussa oli 126, joista 12 valittiin loppukilpailuun.

Forsan tilalla 160 emakkoa tuottaa 3200 porsasta vuosittain KRAV-luomutuotantoehtojen mukaisesti. Tilalla kasvatetaan 200 lihasikaa, joiden lihaa on saatavilla tilan myymälästä.  Tilan toimintaan käy tutustumassa tuhansittain vierailijoita vuosittain. Isäntäväki pitää tärkeänä kertoa vierailijoille luomusianlihan kasvatuksesta ja eläinten hyvinvoinnista huolehtimisesta.

Viljelijäpari kehittää aktiivisesti luomusianlihantuotannon tietämystä ja menetelmiä. He myös jakavat tietojaan ja kokemuksiaan muille.

Tilamyymälän lisäksi tilalla on myös sikakahvila sekä yöpymismahdollisuus.

Tilan facebook-sivut, joilla runsaasti tietoa ja kuvia tilasta ja sioista.

Teksti: Jukka Rajala