Kehittämispaketilla vauhtia Tanskan luomuun

3.11.2011 Viennin edistäminen, uudet innovaatiot ja luomuruokaa julkisiin ammattikeittiöihin tulevat olemaan kehittämisen kärkiä luomun edistämisessä Tanskassa. Uusi hallitus esittää varattavaksi 10 miljoonaa euroa luomun kehittämiseen näillä kolmella osa-alueella.

Luomualan kehittämistä pidetään kasvun ja viennin moottorina Tanskassa, joka tarjoaa myös tehokkaita mahdollisuuksia vähentää maatalouden ympäristökuormitusta sekä vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä. 

Yskivä talous voi olla luomulle etu, koska luomu tarjoaa tuottavia ratkaisuja kasvuun, etuja ympäristölle ja kansanterveydelle samalla tai jopa vähäisemmällä rahalla.

Hallituksen budjettiesitys vuodelle 2012 sisältää 10 miljoonan euron suuruisen Luomun kehittämispaketin käytettäväksi kolmen osa-alueen kehittämiseen:

  • Luomuruokaa julkisiin ammattikeittiöihin
  • Luomuelintarvikkeiden viennin edistäminen
  • Investointituet uuden teknologian käyttöönottoon luomumaataloudessa

Luomulla nähdään olevan suuria mahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla, joilla uskotaan luomun vakaaseen kasvuun. Tanskan luomuvienti on kolminkertaistunut viimeisen vuoden aikana. Luomuviljelijät osaavat tuottaa hyvälaatuisia tuotteita, joka on suuri mahdollisuus.

Luomumaatalous tuottaa innovaatioita, joiden avulla voidaan ratkoa ympäristö-, eläinten hyvinvointi ja ilmastonmuutoksen tuomia haasteita. Luomun kilpailukykyä tulee kuitenkin parantaa. Siksi uusien teknologioiden ja uusien ruokintamallien kehittäminen on tärkeää. Tuki uusien tuotantomenetelmien kehittämiseen ja käyttöönottoon vahvistaa luomutuotantoa ja helpottaa luomuun siirtymistä.

Luomuelintarvikkeiden myynti kasvoi Tanskassa n oin 12 prosenttia vuonna 2010. Luomuelintarvikkeiden osuus elintarvikkeiden kokonaismyynnistä oli 7,9 prosenttia vuonna 2010, kun se edellisvuonna oli 7 prosenttia. Vuodelle 2011  ennakoidaan 10 prosentin kasvua.

Lähde: https://okologi.dk/

Teksti: Jukka Rajala