60 prosenttia luomuruokaa julkisiin ammattikeittiöihin Tanskassa

3.11.2011 Julkisten ammattikeittiöiden tulee tarjota 60 prosenttia luomuruokaa hallituksen uuden tavoitteen mukaan. Uuden tavoitteen julkisten ammattikeittiöiden luomuruoan osuudelle on asettanut Tanskan uusi elintarvikeministeri Mette Gjerskov. Tavoitteen saavuttamiseksi luvataan rahoitusta mm tehostettuun neuvontaan. Toimenpide on osa hallituksen esitystä ensi vuoden Luomun kehittämispaketiksi.

Tanskassa julkisissa keittiöissä tarjoillaan nykyisin 500 000 ateriaa. Tulevina vuosina 60 prosenttia sairaaloiden, koulujen, päiväkotien ja muiden julkisten ruokapalvelujen toimipisteiden aterioista tulee olla luomuraaka-aineista valmistettua. Hallitus esittää 10 miljoonan euron Luomun kehittämipakettia vuoden 2012 budjettiin mm. tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Luomu tarjoaa monia etuja koko yhteiskunnalle. Tukemalla luomuruoan käyttöä mm. ylläpidetään esimerkiksi luonnon hyvinvointia ja juomavesien puhtautta.

Elintarvikeministeriö tulee tukemaan julkisia keittiöitä niiden siirtymisessä käyttämään luomuelintarvikkeita. Kokemukset osoittavat, että luomuruokaan siirtyminen on mahdollista keittiöiden ominkin varoin ja jopa ilman ruoan hankintamäärärahojen lisäystä. Ruokamäärärahojen käyttöä tarkentaa, kun ruoan hävikkiä pienennetään, ostetaan enemmän vuodenajanmukaisia tuotteita sekä tarjoillaan kasvisvoittoisempia aterioita.

Luo­mua ja ter­veel­li­sem­pää ruo­kaa päi­vä­ko­tei­hin, kou­lui­hin ja sai­raa­loi­hin

Luomuun siirtyminen tukee monien hyvinvoinnille tärkeiden asioiden edistämistä, voidaan saavuttaa useita tavoitteita samalla kertaa. Julkiset keittiöt voivat olla tukemassa ympäristönsuojelua ja kansanterveyden edistämistä. Uusi tavoite myös antaa tunnustusta keittiöhenkilökunnan työlle korostaen ateriapalvelujen suurta merkitystä yhteiskunnassa.

Esimerkiksi kokemukset Kööpenhaminan ja Albertslundin kunnista osoittavat, että poliittinen päätös selkeistä tavoitteista julkisten keittiöiden luomuun siirtymiseksi on ensiarvoisen tärkeä. Tanskan Luomuliiton toiminnanjohtaja Paul Holmbeck onkin varsin tyytyväinen hallituksen selkeistä tavoitteiden asettamisesta ammattikeittiöiden luomuruokailun kehittämiselle.

Luo­mun ke­hit­tä­mis­pa­ket­ti bud­jet­tiin

Luomuruoan käytön lisääminen julkisissa ammattikeittiöissä on yksi niistä Luomun kehittämispaketin toimenpiteistä, joita uusi hallitus aikoo toteuttaa luomun edistämiseksi Tanskassa. Muita toimenpiteitä tulee olemaan tuotekehityksen, luomututkimuksen, luomutilojen biokaasun tuotannon edistäminen sekä nuorten viljelijöiden starttiraha luomuun siirtymiseksi.

Luomun uutta kehittämispakettia pidetään luomualalla historiallisena panostuksena luomun kehittämiseen Tanskassa, sanoo Luomuliiton toiminnanjohtaja Paul Holmbeck.

Lähde: https://okologi.dk/

Teksti: Jukka Rajala