Tutkimukset kertovat luomun vahvuuksista

Turvallisuus, ekologisuus, eettisyys ja terveellisyys ovat luomun valtteja. Monien mielestä luomu myös maistuu tavanomaista paremmalle, mutta tämä on jäänyt tutkimukselta todistamatta.

Jaakko Nuutila on käynyt läpi suuren joukon viime vuosina tehtyjä luomuun liittyviä tutkimuksia. Tutkimuksista selviää mitä ominaisuuksia kuluttajat liittävät luomuun. Näiden ominaisuuksien tunnistamisen jälkeen Nuutila on selvittänyt, mitä tutkimukset kertovat niiden toteutumisesta luomussa.

Kuluttajien luomuun liittyvää ajattelua selvittääkseen Nuutila on tehnyt järjestelmällisen otannan EU:ssa 2000–luvulla tehdyistä tutkimuksista. Tältä osin aineistoksi on rajautunut 41 tieteellistä artikkelia ja virallista raporttia. Tutkimuksista käy ilmi, että kuluttajat valitsevat luomun etupäässä turvallisuuden vuoksi. Maku ja nautinto  ovat tärkeitä kaikille.  Kuluttajat haluavat tehdä ekologisia valintoja ja kantavat huolta terveydestä. Kaikkia näitä ominaisuuksia liitetään yleisesti luomuun ja luomun markkinat kasvavat.

Vas­taa­ko luo­mu to­del­li­suu­des­sa sii­hen lii­tet­ty­jä mie­li­ku­via?

Tutkimusten perusteella Nuutila päätyy siihen johtopäätökseen, että luomutuotteiden turvallisuus, ekologisuus, eettisyys ja terveellisyys ovat luomun ylivoimatekijöitä. Luomu- ja tavanomaisten tuotteiden makujen vertailu on tutkimuskohteena niin vaikea, että luomun mahdollista ylivoimaa ei voida ratkaista suuntaan eikä toiseen.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että luomutuotannon ja -ruoan ylivoimatekijät vaikuttavat kuluttajien valintoihin ratkaisevasti. Niitä kannattaa tuoda esiin tiedotuksessa ja markkinoinnissa.

Kirjallisuustutkimuksessa Nuutila vetää yhteen lukuisten tutkimusten tuloksia. Nuutilan multimedia esityksissä kerrotaan työn rakenteesta, aineistoista ja menetelmistä melko lyhyesti.

Jaakko Nuutila: Kuluttajien odotukset ja luomun ylivoimatekijät (tutkimustiivistelmä, pdf, 51 sivua)

Tutustu myös multimediaesityksiin:
Jaakko Nuutila: Kuluttajien mielipiteitä luomusta ja luomun laatutekijät (n. 41 min)

 Jaakko Nuutila: Luomun laatutekijöistä ylivoimatekijöihin (n. 63 min)

28.7.2011