Torjunta-aineet häiritsevät biologista typensidontaa

26.6.2007
Torjunta-aineiden käytöstä voi olla syytä pidettyä myös biologisen typensidonnan takia. Torjunta-aineiden käyttöä voi häiritä tai jopa estää biologisen typensidonnan kokonaan. Torjunta-aineet voivat häiritä isäntäkasvien ja typensitojamikrobien vuorovaikutusta. Viestintäkatkokset johtavat alentuneisiin satoihin tai voivat viivästyttää sadon kehitystä. Asiasta kertovat Oregonin yliopiston tutkijat.

-Palkokasvit erittävät juuristaan eritteitä, jotka houkuttelevat typensitojamikrobeja kasvamaan kasvin juuriin. Torjunta-aineet tekevät tehottomaksi palkokasvin viestieritteet ja typensitojamikrobit eivät reagoi kasveihin toivotulla tavalla. Tämä on selitys sille, miksi torjunta-aineet häiritsevät symbionttista typensidontaa, sanoo tutkija Jennifer Fox Oregonin yliopiston Ekologian laitokselta.

Kyseessä eivät ole kasveille eikä symbionttisille bakteereille myrkylliset aineet. Kyse on viestinnän ja yhteistoiminnan häiritsemisestä. Näin torjunta-aineiden käyttö lisää typpilannoituksen tarvetta. Tätä seikkaa ei ole otettu ennen huomioon etsittäessä selitystä viljelykasvien heikolle satokehitykselle.

https://www.uoregon.edu/

Teksti: Jukka Rajala