Terveyttä porkkanasta – Alfa-karoteeni hyväksi terveydelle

Veren korkea alfa-karoteenin pitoisuus vähensi jopa 39 prosentilla riskiä sairastua syvän- ja verisuonisairauksiin, syöpään ja moniin muihin sairauksiin. Nämä tulokset saatiin 14 vuoden seurantatutkimuksessa, joka tehtiin aikuisväestöllä osana USA:n kansallista terveys- ja ravitsemustutkimusta.
An­tiok­si­dan­tit

Karotenoidit, kuten beta-karoteeni, alfa-karoteeni ja lykopeeni, ovat A-vitamiinin esiasteita, jotka toimivat antioksidantteina. Ne estävät hapettumisreaktioita vahingoittamasta elimistön soluja ja ehkäisevät kroonisia sairauksia, kuten sydän- ja verisuonitauteja sekä syöpää.

Aikaisemmin päähuomio on kiinnitetty beeta-karoteenin hyödyllisyyteen, mutta tämä uusi tutkimus viittaa siihen, että alfa-karoteeni olisi sairauksien ehkäisijänä mm syövän ehkäisyssä jopa kymmenen kertaa tehokkaampaa kuin beeta-karoteeni. Alfa-karoteenia on etenkin porkkanassa sekä muissa oransseissa, keltaisissa, ja myös vihreissä vihanneksissa ja hedelmissä.

Tutkimuksessa seurattiin yli 15 000 aikuisen terveydentilaa ja kuolleisuutta 14 vuoden ajan USA:ssa osana kansallista terveys- ja ravitsemustutkimusta.

Sel­keä yh­teys

Tulosten mukaan veren riittävä alfa-karoteenin pitoisuus pienensi riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin, syöpään ja muihin sairauksiin. Kuolleisuus väheni 39 prosentilla niillä, joiden veren alfa-karoteenipitoisuus oli 9 mikrogrammaa desilitraa kohti verrattuna niihin, joilla pitoisuus oli 0 -1 mkrogrammaa. Kuolleisuus väheni 23 prosentilla, kun 2 - 3 mkrogrammaa, 27 prosentilla 4 - 5 mikrogrammaa ja 34 prosentilla, kun veren alfa-karoteenipitoisuus oli 6 - 8 mkrogrammaa.

Ter­veys­hyö­dyt

Myös monien muiden sairauksien, kuten diabeteksen ja astman riski väheni merkittävästi niillä, joilla oli veressä runsaasti alfa-karoteenia.

Tulokset olivat riippumattomia iästä, elämäntavoista ja perinteisistä terveysriskeistä. Tulosten mukaan vihannesten, marjojen ja hedelmien syöminen on hyvä keino pitää yllä terveyttä.

Lähde:

Serum a-Carotene Concentrations and Risk of Death Among US Adults: The Third National Health and Nutrition Examination Survey Follow-up Study. Li ym. 2010.

Archives of Internal Medicine. Published online ahead of print, doi:10.1001/archinternmed.2010.440

Kirjoittaja

Jukka Rajala

30.11.2010