Superbakteerit levinneet luonnonvaraisiin eläimiin

Pelättyjä ja lähes kaikille antibiooteille vastustuskykyisiä bakteereja on löydetty ensimmäisen kerran villieläimistä Yhdysvalloissa. Tutkijoiden mukaan on lähes mahdotonta selvittää, miten villieläimet ovat bakteerin saaneet.
MRSA- sai­raa­la­bak­tee­ria myös vil­lie­läi­mis­sä

Iowan yiopiston tutkijat ottivat bakteerinäytteet 114 villieläimeltä, jotka oli tuotu erääseen Iowa Cityn kaupungin eläinhoitolaan. He etsivät eläimistä Staphylococcus aureus -bakteeria, jonka metisilliinille vastustuskykyiset kannat tunnetaan MRSA-sairaalabakteerina.

He löysivät bakteerin 6,1 prosentilta eläimistä, mutta suurimmalla osalla bakteeri reagoi metisilliiniin.

Sen sijaan kahdella pumpulihäntäkaniinilla ja yhdellä keltajalkaviklolla oli bakteerin metisilliinille vastustuskykyinen muunnos. Vaikka määrä voi tuntua pieneltä, MRSA:n osuus aineistosta oli suurempi kuin MRSA:n esiintyvyys amerikkalaisessa väestössä.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun MRSA löydetään luonnonvaraisista eläimistä.

Vas­tus­tus­ky­kyä jopa van­ko­my­sii­nil­le

Eräältä kyyhkyltä löydettiin lisäksi bakteerimuunnos, joka reagoi metisilliiniin, mutta oli vastustuskykyinen vankomysiinille. Tämä oli huolestuttava löydös, sillä vankomysiini on infektiolääkäreiden viimeinen oljenkorsi sen jälkeen, kun bakteeri on kehittänyt vastustuskyvyn kaikille muille antibiooteille.

Vaikka MRSA yhdistetään lähinnä sairaalainfektioihin, tutkijat ovat tienneet pitkään, että ihmiset voivat saada tartunnan myös sairaaloiden ulkopuolelta, joskaan ei tiedetä mistä.

Tutkimus osoittaa, että eläimet voivat olla bakteerin kantajia, mutta on epätodennäköistä, että tartunnat eläimistä ihmisiin muodostaisivat suuren tartuntariskin. Sen sijaan eläimet ja ihmiset, jotka saavat MRSA:n sairaalan ulkopuolella, voivat saada bakteerin samasta lähteestä.

Tutkimus julkaistiin  Journal of Wildlife Diseases -tiedelehdessä.

Lähde:
Wardyn ym 2012. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus in Central Iowa Wildlife.
Journal of Wildlife Diseases: October 2012, Vol. 48, No. 4, pp. 1069-1073.

doi: http://dx.doi.org/10.7589/2011-10-295

Kir­joit­ta­ja

Jukka Rajala

2.2.2012